Etikett: KTP

Förmånsbestämda KTP-pensioner höjs 2,12 procent 2018

Kunder med förmånsbestämd KTP-pension kommer att få pensionerna höjda med 2,12 procent under 2018, meddelar Folksam. 

Höjningen med 2,12 procent gäller både pensioner under utbetalning och intjänad pension i form av fribrev. Höjningen sker från och med den 1 januari 2018.

KTP-pensionerna värdesäkras av Folksam och Konsumentkooperationens pensionsstiftelse. 

En värdesäkring inom KTP-planen i syfte att skydda köpkraften i förmånsbestämd tjänstepension, sker årligen efter beslut i Folksam Livs och Konsumentkooperationens pensionsstiftelses respektive styrelser.

 

Vilken utdelningsfest! Folksam betalar ut 1,66 Mdr kr till KTP2-arbetsgivare

Grattis alla arbetsgivare med tjänstepension i Folksam enligt KTP 2! Folksam Livs årsstämma beslutade i dag att dela ut 1,66 miljarder kronor i överskottsmedel. Totalt får knappt 5 000 arbetsgivarkunder del av överskottet. 

Bolagets kollektiva konsolidering sjunker efter utdelningen men har fortsatt stabil ekonomi, skriver Folksam i ett pressmeddelande i dag.

Folksam Liv kommer nu att via brev kontakta varje berörd arbetsgivare med närmare information om utbetalningen. Breven väntas skickas ut i slutet av maj månad.