Etikett: Linn Blakstvedt

LF Älvsborg satsar 25 miljoner på att fler ska klara skolan

Nu lanserar Länsförsäkringar Älvsborg Framsteget – en satsning som ska leda till att fler får gymnasiebehörighet.

Fram till 2025 ska 25 miljoner kronor investeras i de 19 kommuner som utgör försäkringsbolagets område. 

Varje år lämnar fler än 1000 barn – drygt 17 procent av årskullen! – i dessa kommuner grundskolan utan gymnasiebehörighet. I Färgelanda är det hela 28 procent som går ut grundskolan utan behörighet. I Herrljunga 25 procent. Snittet i Sverige är 14 procent. Länsförsäkringar konstaterar att detta  innebär en förhöjd risk för ett liv i utanförskap med ökade samhällskostnader som följd, men det vållar även personligt lidande.

Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

– Alla barn behöver få rätt förutsättningar för att klara skolan och i förlängningen ett gott liv. Några av de viktigaste faktorerna för det är att kunna läsa, räkna och skriva, men även psykisk och fysisk hälsa, en meningsfull fritid och inte minst framtidstro. Allt hänger ihop och för att lyckas så behöver hela samhället hjälpas åt – kommunerna, civilsamhället och näringslivet, säger Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

Framsteget är Länsförsäkringar Älvsborgs största satsning någonsin på samhällsansvar.

För att den ska lyckosam har man därför konsulterat Fredrik Zimmerman, sociolog och fil.Dr i barn- och ungdomsvetenskap, som i sin forskning undersökt vilka faktorer som påverkar barns möjligheter att klara skolan.

– Elever som tar avstånd från skolan gör ofta detta för att den inte upplevs som begriplig. Med rätt support kan vi motverka detta och hjälpa barnen med framtidstro och känna att skolan är en framkomlig väg, säger han. 

– Framför allt är det viktigt att skapa känslan hos barn att de är personer som kan lära sig med rätt stöd av vuxna. En meningsfull fritid är också viktig för att hamna rätt, och att redan från tidig ålder utveckla språket. Det kan den här satsningen bidra med.

Pengarna, 25 miljoner kronor, kommer att investeras i olika projekt och initiativ under en treårsperiod.

Satsningen är tänkt att fortsätta även efter 2025. 

Redan idag stöttar Länsförsäkringar Älvsborg mer än 130 föreningar och organisationer som på olika sätt bidrar till att öka sannolikheten för att barn och unga lyckas i skolan – och livet.

– Vi vill bidra till att fler barn och unga får rätt förutsättningar för att lyckas i livet, oavsett var man bor. Med satsningen på Framsteget tar vi ett ytterligare stort kliv som vi tror kan göra skillnad för barn och unga i vårt område, säger Linn Blakstvedt.

En verksamhet som kommer att få stöd ät verksamheter som kommer att få stöd via Framsteget är IF Elfsborgs ”Lira och läs”. Målet är att öka läsförståelsen bland barn och ungdomar på Sjöboskolan i Borås. En person från IF Elfsborg kommer en gång i veckan att vara på plats för att läsa tillsammans med barnen och därefter spela fotboll och leka ihop.
– Att ha en god läsförståelse är en förutsättning för att klara grundskolan. I ”Lira och läs” förenar vi hälsa och idrott för att öka läsförståelsen. Fysisk aktivitet förbättrar koncentrationen och ökar chansen att kunna fokusera på att läsa, säger Vedad Aganovic, ansvarig för social hållbarhet i IF Elfsborg.