Etikett: Mårten palme

Svensk Försäkring ger ut rapport om skatt på vårdförsäkring

Svensk Försäkring publicerar i dag en egen rapport om vilka som omfattas av sjukvårdsförsäkring och varför. Rapporten bygger delvis på en analys genomförd av professor Mårten Palme. Rapporten publiceras parallellt med att Svensk Försäkring lämnar in ett mycket kritiskt yttrande på regeringens och vänsterpartiets förslag om förmånsbeskattning av sjukvårdsförsäkringar. 

I dag har knappt 638 000 personer en sjukvårdsförsäkring. Antalet har ökat stadigt under senare år med omkring 6 procent årligen. 

Av dessa är 430 000 försäkringar arbetsgivarbetalda försäkringar. Det är just dessa arbetsgivarbetalda försäkringar som kommer att förmånsbeskattas.

– Förslaget är ogenomtänkt och drabbar hundratusentals anställda inom byggnation och anläggning, detaljhandel, finansbranschen och tillverkningsindustrin, säger Eva Erlandsson, senior ekonom på Svensk Försäkring, som en kommentar till regeringens förslag om förmånsbeskattning.

Av Svensk Försäkrings rapport framgår att vårdförsäkringen är spridd över hela landet och finns inom i stort sett alla branscher. Den är vanligast i små företag med upp till 30 anställda. Nära hälften av de med arbetsgivarbetalda försäkringar har inkomster under 37 000 kronor per månad.

– Det finns en risk för att många anställda, framför allt låg- och medelinkomsttagare, kommer att avstå från försäkringen då de tycker att priset blir för högt. Det drabbar i förlängningen arbetsgivarna som får färre möjligheter att verka för minskad ohälsa på arbetsplatsen och snabb återgång i arbete, säger Eva Erlandsson. 

Här kan du läsa Svensk Försäkrings rapport om sjukvårdsförsäkringen. 

Här hittar du yttrandet över förslaget om förmånsbeskattning av arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring.