Etikett: McKinsey

Regeringen: Nya placeringsregler på väg för AP-fonderna

Buffertfonderna AP1–4 är på väg att få ett nytt regelverk för sina placeringar. Det framgår av information från finansdepartementet, i samband med att regeringen i dag överlämnade sin årliga skrivelse om AP-fonderna till riksdagen.

När McKinsey i mitten av mars presenterade sin analys av AP-fondernas verksamhet 2016, var behovet av moderniserade placeringsregler för fonderna en av de punkter man tog upp särskilt. McKinsey pekade på att placeringsreglerna varit oförändrade sedan 2001 samtidigt som finansmarknaderna har utvecklats kraftigt.

Bland annat tog McKinsey i sin rapport upp att fonderna får ha högst 5 procent av tillgångarna i private equity och måste ha minst 30 procent av tillgångarna i räntebärande instrument. Det begränsar sannolikt avkastningen, menade McKinsey.  

Nu verkar det som om regeringen har lyssnat till synpunkterna från McKinsey, för av den skrivelse om AP-fondernas verksamhet som i dag överlämnades till riksdagen framgår att regeringen inlett ett arbete för att förändra placeringsreglerna för AP-fonderna. Så här formuleras det i skrivelsen: 

– För att stärka Första?Fjärde AP-fondernas förutsättningar att uppnå målet för förvaltningen har Finansdepartementet inlett ett arbete med att ta fram ändrade placeringsregler och modernisera styrningen av hållbarhetsfrågor i förvaltningen.

Enligt regeringen är ambitionen är att de ändrade reglerna ska kunna tillämpas under 2018.

I en presskommentar till redovisningen av AP-fondernas verksamhet konstaterar finansmarknadsminister Per Bolund att AP-fonderna bidrar positivt till pensionssystemet: 

? AP-fonderna har fortsatt att bidra positivt till inkomstpensionssystemet och samtidigt minskat sina kostnader jämfört med föregående år. Det tryggar våra framtida pensioner.

Klicka här för att läsa hela regeringens skrivelse om AP-fonderna.  

McKinsey får utvärdera AP-fonder ett år till

Regeringskansliet har beslutat att konsultföretaget McKinsey & Company får arbeta med utvärderingen av Sveriges AP-fonder i minst ett år till. 

Uppdraget förlängs därmed fram till den 30 maj nästa år. 

I sin analys av AP-fondernas verksamhet som McKinsey lämnade in tidigare i år till Finansdepartementet, påpekade McKinsey bland annat att AP-fonderna i dag har delvis föråldrade placeringsregler. Regelverket har varit oförändrat sedan år 2001, samtidigt som finansmarknaderna har utvecklats och i dag erbjuder fler placeringsalternativ än tidigare.   

Avtalet med McKinsey är i skrivande stund ännu inte undertecknat. 

McKinsey analyserar AP-fonder för 3,5 miljoner kronor

Konsultfirman McKinsey har fått i uppdrag av regeringen att analysera AP-fondernas verksamhet. 

Enligt uppdraget kommer man dels att göra en grundläggande analys av verksamheten, dels en analys inom två fokusområden: 

• alternativa investeringar

• kostnadsutveckling och benchmark för fonderna.

För uppdraget betalar staten sammanlagt 3,5 miljoner kronor.

Regeringsuppdraget är i enlighet med ett tidigare upphandlat ramavtal.  

Rapporten ska vara klart i mars.