Etikett: Norwegian Broker

Norwegian Broker bytte namn till Söderberg & Partners

Norska förmedlarkoncernen Norwegian Broker ändrat namn till Söderberg & Partners. Namnändringen genomfördes den 23 november. 

Norwegian Broker startade 1992 och Söderberg & Partners kom in som ägare år 2014 då man förvärvade 51 procent av bolaget. De senaste åren har Norwegian Broker vuxit kraftigt, bland annat genom flera uppköp. Företaget har i dag cirka 180 anställda och beskriver sig som Norges största boalg inom försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling.

— Efter flera fusioner och omfattande omstruktureringar lägger vi ännu mer kraft bakom vår vision om att omdefiniera den norska försäkringsbranschen. Nu ändrar vi namn till Söderberg & Partners, heter det i informationen från Norwegian Broker.

Detta är de bolag i Norge som slagits samman under det gemensamma namnet Söderberg & Partners: Norwegian Broker AS, Bafo Forsikringsmegling AS, Bafo Forsikring AS, Garde AS, Quality Broker AS och Norwegian Claims Link AS. Det senare bolaget byter namn till Claims Link AS – part of Söderberg & Partners Group.

— Vi är samma människor i samma lokaler — men från och med nu jobbar vi alla som en enhet i Norge under varumärket Söderberg & Partners, säger bolagets VD Jørn Gisvold i en kommentar.

Söderberg & Partners finns i dag etablerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Luxemburg och Madrid. Hovedkontoret ligger i Stockholm.