Etikett: Nya trad

Länsförsäkringar Liv sänker återbäringen till 3 % i Nya Trad

Länsförsäkringar har beslutat att sänka återbäringsräntan i Nya Trad den 1 januari till 3 procent före skatt och avgifter. Enligt Länsförsäkringar är sänkningen en anpassning till läget på de finansiella marknaderna.

— 2018 har präglats av oroliga finansmarknader och sammantaget blev utvecklingen på både aktie- och räntemarknaderna sämre än de vi haft de senaste åren. Eftersom mycket talar för att oron kommer att fortsätta ännu en tid väljer vi att sänka återbäringsräntan i Nya Trad så att den bättre speglar den förväntade avkastningen framåt, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Nya Trads genomsnittliga återbäringsränta har sedan starten i juni 2013 varit 7,2 procent. Konsolideringsgraden i Nya Trad uppgick per den 30 november till 108 procent. Det förvaltade kapitalet var vid samma tidpunkt på cirka 22 miljarder kronor.

Återbäringsräntan i Gamla Trad ligger kvar på 3 procent.

Flera andra tradbolag har den senaste tiden sänkt sina återbäringsräntor. Skandia sänkte den 1 december återbäringen till 5 procent, och Folksam Liv till 4 procent. SEB Liv och Pension meddelade i mitten av december att man sänker återbäringen till 3 procent.

Länsförsäkringar höjer återbäringen till 6 % i Nya Trad

Länsförsäkringar meddelar i dag att återbäringsräntan i Nya Trad höjs från till 6 procent före skatt och avgifter. Höjningen sker den 1 oktober. 

– Nya Trad har haft en bra avkastning på 4,0 procent under det första halvåret 2017 vilket står sig väl i en jämförelse med våra konkurrenter. Dessutom är konsolideringsgraden på 117 procent. Det ger oss möjlighet att återigen höja återbäringen, säger Jörgen Svensson, VD för Länsförsäkringar Liv, i en presskommentar.

Totalt har cirka 95 000 kunder valt att byta från Gamla till Nya Trad i Länsförsäkringar Liv. Återbäringsräntan i Nya Trad har sedan starten i juni 2013 i genomsnitt varit 6,4 procent. Det förvaltade kapitalet i Nya Trad ligger på nära 20 miljarder kronor. Återbäringsräntan i Gamla Trad är oförändrad och ligger kvar på 2 procent.