Etikett: Pepins

Finansinspektionen skrev av sitt undersökningsärende mot Pepins

Finansinspektionen meddelade på tisdagen att man har genomfört en undersökning av aktiehandel på Pepins plattform. Ärendet har nu skrivits av eftersom Pepins har inkommit med en handlingsplan och har upphört med sin aktiehandel.

Pepins beskriver sig som en plattform som gör det möjligt för alla att investera i spännande tillväxtföretag.

Förutom att ordna kapitalanskaffning och finansiering för företag, har man också fungerat som en börs med aktiehandel i tillväxtföretagen. Ett av de bolag som har använt Pepins för nyemissioner är Svenska Fribrevsbolaget.

Men Pepins aktiehandeln har skett i strid med bolagets tillstånd för värdepappersrörelse, konstaterar FI i sitt beslut.

Den undersökning som FI inledde tidigare syftade till att granska om Pepins bedrev verksamhet som föll utanför bolagets värdepappersrörelsetillstånd, genom sin plattform för sekundärhandel. Undersökningen mynnade ut i att FI konstaterade att Pepins saknade det tillstånd som krävs för sin plattform för aktiehandel.

Men eftersom Pepins nu har upphört med sin aktiehandel och inkommit med en handlingsplan konstaterar FI att det inte finns anledning att vidta ytterligare åtgärder.

— Med hänsyn till det finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. Ärendet skrivs därför av, heter det i informationen från FI.

• FI meddelade på tisdagen även att man beslutat att skriva av en undersökning av en valutaväxlare, Bergs Exchange och Travel AB, sedan bolaget avregistrerats hos FI. Bergs Exchange och Travel AB var en av fyra valutaväxlare som omfattats av FI:s undersökning av efterlevnad av penningtvättsregelverket.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut i Pepins-ärendet.


Pensiono fick 1 168 investerare till Svenska Fribrevsbolaget

Pensionos investeringsrunda för att finansiera starten av Svenska Fribrevsbolaget har nu stängt. Totalt har man fått in 1 168 investeringar via crowdfundingplattformen Pepins.

Redan i slutet av april hade Pensiono uppnått sina mål – att få in minst 800 investeringar och ett kapital på minst 39 miljoner kronor. Av summan på 39 miljoner kronor hade 13,2 miljoner kronor tecknats i förväg av institutionella investerare. 

Trots att målen redan var uppnådda valde Pensiono att fortsätta i ytterligare två veckor – bland annat eftersom man kunde notera att uppmärksamheten kring crowdfundingen bidrog till ökat intresse för att utnyttja bolagets tjänster för pensionsflytt. 

Men under fredagen stängdes alltså investeringsrundan. 

Även på Pepins har man varit mycket nöjd med utfallet av investeringen. Så här formulerade sig Marcus Bonsib, ansvarig för emissionen på Pepins, i ett pressmeddelande från den 29 april: 

– Jag är väldigt stolt över utgången av emissionen som har tagit Pepins till en ny nivå. Det känns bra att så många av våra medlemmar har investerat sida vid sida och på samma villkor som institutionella investerare som East Capital, Investment AB Spiltan, Lannebo och nyckelpersoner. Det är något unikt och visar än en gång styrkan i Pepins-modellen.

Pensiono påbörjar nu arbetet med att sätta samman en ny styrelse efter nyemissionen, och fortsätter processen för att kunna få koncession för Svenska Fribrevsbolaget. 

Pensiono förlänger sin crowdfunding – nu uppe i 1 064 investeringar

Crowdfundingbolaget Pepins meddelade i dag att Pensiono har valt att förlänga sin emission på grund av det stora intresset. Emissionen kommer att hållas öppen maxialt 14 dagar till, men stänger om man kommer upp i maxbeloppet för emissionen på 44 miljoner kronor.  

Crowdfundingemissionen syftar i första hand till att finansiera satsningen på det nystartade försäkringsbolaget Svenska Fribrevsbolaget AB. Antalet investeringar uppgår i skrivande stund – tisdag eftermiddag – till 1064.  

– Vi hade två mål med emissionen, att få en ägarspridning på minst 800 personer och att resa 39 miljoner. Båda målen är nu uppnådda och vi kan gå in i nästa fas. På tisdag morgon påbörjas en rad formella processer, en styrelse skall formellt sättas samman i Pensiono Partners, ägarprövning skall förberedas etc. Under tiden kommer emissionen hållas öppen i maximalt 14 dagar till men den stänger när vi är klara med de formella processerna eller när emissionen når maxtaket på 44 miljoner, säger Nicklas Hellberg, medgrundare av Pensiono och VD för Svenska Fribrevsbolaget, i en presskommentar.