Etikett: personförsäkring

Svensk Försäkring: Nya rekommendationer ska stärka konsumenterna!

Svensk Försäkring har antagit tre nya rekommendationer som är tänkta att stärka konsumenternas position. Det handlar om information när någon nekas personförsäkring, kvalitetssäkring vid försäkringsmedicinsk riskbedömning och bemötande och tillgänglighet vid ansökan om personförsäkring. 

Svensk Försäkring har bland annat beslutat att konsumenter som fått avslag på sin ansökan om personförsäkring från årsskiftet kan få beslutet prövat i Personförsäkringsnämnden.

Därmed ges konsumenten möjlighet till ett enkelt och snabbt prövningsförfarande istället för att som idag endast kunna vända sig till domstol när en personförsäkring har nekats. Personförsäkringsnämnden är en av Svensk Försäkrings frivilliga nämnder, där ledamöterna representerar både konsumenterna och försäkringsföretagen.

Svensk Försäkring pekar på att man med denna rekommendation går före lagstiftaren och genomför flera åtgärder som underlättar för konsumenterna när det gäller rätten till personförsäkring

En utredning lämnade i maj förra året ett betänkande om rätten till personförsäkring, men Justitiedepartementet har ännu inte gått vidare med lagstiftningen.

– Men försäkringsföretagen anser det som viktigt och självklart att redan nu kunna bidra till ett bättre konsumentskydd, skriver Svensk Försäkring i sin pressinformation.

 Klicka här för att läsa mer om Svensk Försäkrings nya rekommendationer!