Etikett: personskadeförbundet RTP

Trafikskadade till attack mot försäkringsbranschens skadereglering

I en ny rapport anklagar Personskadeförbundet RTP de svenska försäkringsbolagen för att under 2000-talet kraftigt ha försämrat försäkringsskyddet för dem som drabbas av svåra följder efter nackskador. 

Personskadeförbundet RTP beskrivs som en medborgarrättsrörelse som ska ge stöd, information och vägledning till personer som drabbats av trafikskador, olycksfall eller polioskador. Förbundet sägs ha cirka 14 000 medlemmar organiserade i ett 60-tal lokalföreningar. 

Den nya rapporten har tagits fram av lokalföreningen i Västerås. Rapporten bygger på en enkät bland medlemmarna för att kartlägga nackskadades erfarenheter av bolagens och Trafikskadenämndens handläggning av deras ärenden. Sammanfattningsvis menar medlemmarna att försäkringsbolagens villkor har försämrats successivt de senaste åren när det gäller whiplashskador. 

Som grund för sitt påstående pekar Personskadeförbundet RTP på att missnöjet är mycket stort med försäkringsbolagens och Trafikskadenämndens handläggning. Bland de som skadat sig under 2010-talet är 83 procent missnöjda eller mycket missnöjda. Medlemmarna menar också att det blir allt svårare att få sambandet skada/funktionsnedsättning godkänt och att de som får ersättning för sin skada tillerkänns allt lägre invaliditetsprocent. Förbundet anklagar också försäkringsbolagens medicinska rådgivare för att vissa fall vara partiska och ha bristande objektivitet. Många skadade upplever också att försäkringsbolagen medvetet försöker ”trötta ut dem” genom långa handläggningstider med mera.

Personskadeförbundet RTP påpekar också i sin pressinformation att Finansinspektionen på uppdrag av regeringen granskar försäkringsbolagens och Trafikskadenämndens personskadereglering.