Etikett: Södra Skogsägarna

Slutavverkat! Södra Skogsägarna lade ned sitt svenska captive

Södra Skogsägarnas Sverige-captive har nu lagts ned för gott. Likvidation inleddes den 14 december 2015, och nu är bolaget också formellt avregistrerat. 

Upplösningen av Södra Skogsägarna Försäkring AB registrerades den 4 januari och offentliggjordes i går den 9 januari. Bolaget registrerades i april 2003 och har haft säte i Växjö. Koncessionen har gällt direkta och indirekta risker i Södra-koncernen. 

Under 2015 hade Södra Skogsägarna Försäkring AB premieintäkter på 6,9 (8,4) miljoner kronor och ett tekniskt resultat på 4,9 (23,2) miljoner kronor. Konsolideringskapitalet låg på 138,1 (138,1) miljoner kronor. 

Captivet har hanterats av Aon.