Etikett: Sweden Re

SCOR registrerar ny filial i Sverige

Det internationella återförsäkringsbolaget SCOR har registrerat en ny filial i Sverige. 

Parisbaserade SCOR är ett av världens fem största återförsäkringsbolag, med cirka 2 800 anställda på 38 kontor runt om i världen.

I Sverige är SCOR verksamt via en filial, Sweden Re – filial till SCOR Global Life SE, som är ledande livåterförsäkrare i Sverige och Norden. Filialen startade 2012, verksamheten låg tidigare i bolaget Återförsäkringsaktiebolaget Sverige, eller i dagligt tal Sweden Re, som grundades 1914. VD för filialen är Svein Børre Solvang.

SCOR har nu registrerat en ny filial i Sverige; Sweden Re – filial till SCOR SE. Bifirma för filialen är SCOR Sweden Re 1. Även för denna filial är Svein Børre Solvang registrerad som VD.

Förändringen kommer inte att innebära någon nyorientering för verksamheten i Sverige, utan har koppling till förändringar i SCOR:s organisation på koncernnivå där SCOR är på väg att slå samman tre separata bolag, bland annat för att effektivisera kapitalanvändningen under Solvens II-regelverket. Fusionen av de tre separata bolagen SCOR SE, SCOR Global P&C SE och SCOR Global Life SE får ingen påverkan på kunder eller koncernens affärsinriktning, och är tänkt att genomföras under våren 2019. Bedömningen är att förändringen leder till en effektivisering motsvarande 200 miljoner euro i solvenskapital.