Etikett: tilläggspension

AP-fonder belastas med 888 Mkr för administration av pensionssystemet

Nästa år väntas den allmänna ålderspensionen kosta 1,6 miljarder kronor att administrera. Kostnaderna täcks till större delen med uttag ur AP-fonderna på 888 miljoner kronor. Därutöver tas 735 miljoner kronor ur premiepensionssystemet enligt Pensionsmyndighetens förslag. 

Det är inte gratis att driva ett pensionssystem. 

Det behövs datorer och människor och kontor för datorerna och människorna. Plus en massa andra saker. 

I en skrivelse till regeringen har Pensionsmyndigheten summerat kostnaderna för att få pensionssystemet att fungera nästa år och förslagit hur mycket pengar som behöver plockas ut från AP-fonderna och premiepensionssystemet för att finansiera administrationen av tilläggspensionen, inkomstpensionen och premiepensionen. Beräkningen baseras på uppgifter från Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Pensionsmyndigheten – de tre myndigheter som berörs i första hand av pensionssystemet. Allra mest Pensionsmyndigheten förstås. 

Totalt föreslår Pensionsmyndigheten att de tre myndigheterna ska få dela på 1 623 miljoner kronor nästa år för att administrera pensionssystemet. Av dessa går 1 145 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten, 468 miljoner kronor till Skatteverket och 10 miljoner kronor till Kronofogdemyndigheten.

888 miljoner kronor föreslås plockas ut ur AP-fonderna för finansieringen av ålderspensionen och 735 miljoner kronor ur premiepensionssystemet, enligt myndighetens förslag. 

Summan på 1 623 miljoner kronor är en rejäl ökning jämfört med den beslutade ersättningen 2017 på sammanlagt 1 530 miljoner kronor. Närmare bestämt handlar det om en ökning med 6 procent eller 93 miljoner kronor. Ökningen ligger framförallt på premiepensionen som enligt Pensionsmyndighetens förslag kostar 110 miljoner kronor per 2018 än 2017, en kostnadsökning på cirka 18 procent. 

Du som abonnerar på Sak & Liv Premium kan klicka här för att läsa hela Pensionsmyndighetens sammanställning.