Etikett: trender

Capgemini: De hetaste trenderna på försäkringsmarknaden 2023

Vilka är de hetaste trenderna just nu på liv- och skadeförsäkringsområdet? Capgemini har tagit fram två rapporter för att spegla hur försäkringsmarknaden kan förväntas utvecklas under året som kommer, under trycket av ökad volatilitet med krig i Europa, stigande inflation, höjda räntor och fördjupad lågkonjunktur. 

Capgemini har publicerat sina årliga rapporter om de hetaste trenderna på livförsäkrings- respektive skadeförsäkringsmarknaden under året som kommer.

Rapporterna bygger bland annat på intervjuer med ledande företrädare för försäkringsbranschen.

Inom skadeförsäkring konstaterar Capgemini att bolagen bland annat kommer att prioritera digital transformation, och att navigera i det utmanande makroekonomiska läget. Något av det man kommer att fokusera på för att uppnå dessa strategiska mål är ökad kundfokus, agil produktutveckling, hållbarhetsstrategier och digital utveckling för att bygga hållbara och framtidssäkrade bolag.

— När vi blickar framåt ser vi att föregåegarna i branschen digitaliserar snabbt för att skapa kundoreienterade win-win-partnerskap som hjälper försäkringstagarna att hantera och minska riskerna inom alla områden från cyberhot till klimatförändringar. Försäkringsbolagen kommer också prioritera digital transformation för att kunna göra mer exakta riskbedömningar, ta fram överlägsna kundupplevelser i skadehanteringen, bygga innovativa produkter och utveckla kundkontakterna, heter det i en kommentar från Anirban Bose som är CEO för Financial Services Strategic Business Unit vid Capgemini.

Även inom livförsäkring prioriteras modernisering av system, digital transformation och innovation för att öka kundfokus. Pandemin har enligt rapporten ökat riskmedvetenheten hos livbolagen, och bidrar till att utveckla personaliserade lösningar och produkter för ökad finansiell trygghet. Capgemini tror även på ytterligare satsningar inom automatisering, flerkanalsdistribution och molntjänster.

Capgemini beskrivs som ett av världens största konsultbolag inom affärsutveckling och digital transformation med 350 000 anställda i över 50 länder.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Cap Geminis rapport om trender inom livförsäkring, och här hittar du rapporten om trender inom skadeförsäkring.