Etikett: värdepappersfonder

Konsumentverket: Flera fondbolag är otydliga med riskinformationen

Det brister i flera fall när fondbolagen ska ge kunderna information om riskerna med fondplaceringar. Det konstaterar Konsumentverket som har undersökt riskinformationen hos 20 olika fondbolag.

Utgångspunkten för granskningen är den branschöverenskommelse som reglerar marknadsföringen av fonder. Några av de brister i riskinformationen som Konsumentverket har upptäckt är att informationen har placerats allt för långt ner på webbsidan, och att fondbolaget uttrycker sig otydligt om riskerna. Webbplatser som inte är mobilanpassade kan också ställa till med problem. I värsta fall hamnar den viktiga riskinformationen utanför fältet som syns i mobilen.

– Flera bolag har en tydlig och bra placerad information om riskerna med att investera i fonder. Men vi har också funnit exempel som inte är bra. Det handlar både om placering på webbsidan, rubriker och innehållet, säger Hanna Ackeberg, jurist på Konsumentverket, i en kommentar.

– Informationen måste både synas och förstås, även av en ovan fondsparare.

Konsumentverket har inte offentliggjort vilka fondbolag som uppvisar brister. Avsikten är att nu ha en dialog med branschen, och hoppas på frivilliga rättelser av bristerna. Vid en senare uppföljning ska myndigheten kontrollera att riskinformationen har korrigerats.

Det här är de fondbolag som har granskats av Konsumentverket: AMF Fonder, Avanza Fonder, Carnegie Fonder, Catella Fonder, Danske Invest, Didner & Gerge Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fondförvaltning, Monyx, Movestic Kapitalförvaltning, Nordea Fonder, Nordnet, SEB Investment Management, Simplicity, Skagen Fonder, Skandia Fonder, Spiltan Fonder, SPP Fonder, Swedbank Robur och Öhman fonder.

Här kan du läsa hela promemorian från Konsumentverket om fondbolagens riskinformation.

”Indexfonder ska förbjudas att kalla sig för aktivt förvaltade”

Regeringen vill stifta en lag som innebär att förvaltare inte får låtsas att en värdepappersfond är aktivt förvaltad, trots att den i princip bara följer ett aktieindex.

– Det är minst sagt upprörande att lura konsumenter till att betala för en aktiv förvaltning när fonden i själva verket bara följer ett jämförelseindex. Jag hoppas förslaget vi lägger fram kan förhindra sådan verksamhet, säger konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande på torsdagen.

Lagförslaget innebär att det ställs krav på fondförvaltare att lämna information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen i förhållande till ett relevant jämförelseindex. Informationen ska beskriva hur förvaltningen av fonden bedrivs och varför det index som används är relevant. Ifall fonden har funnits i minst två år ska aktivitetsgraden anges för varje år under de senaste tio åren. 

– Med det här förslaget kommer det bli mycket svårare för aktörer att ta ut höga avgifter för en passiv förvaltning av fonder, säger Per Bolund i sin kommentar.

Informationskravet ska gälla vid förvaltning av värdepappersfonder och specialfonder, förvaltare av alternativa investeringsfonder, utländska förvaltningsbolag med tillstånd från FI och Sjunde AP-fonden. 

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Fondförvaltare som inte följer regelverket ska kunna drabbas av sanktioner. 

Här kan du läsa hela lagrådsremissen om förslaget. 

Rensningen! Skandia tar bort 550 fonder från sitt fondtorg

Skandia meddelade i dag att man kommer att minska antalet fonder på sitt fondtorg med cirka 550 stycken, från i dag 800 fonder till cirka 250. 

Skandia beskriver det som att man framöver kommer att erbjuda ett helt och hållet kvalitetsgranskat fondutbud. Arbetet med kvalitetsgranskningen väntas vara klart under första kvartalet nästa år.

Enligt Skandia kommer man inte att minska investeringsmöjligheterna för kunderna, utan istället skapa ett för kunden hanterbart antal fondalternativ per fondkategori.

Förändringen i antalet fonder avser endast Skandias fondtorg för direktplaceringar i fonder. När det gäller fondutbudet för Skandias fondförsäkringar kommer det precis som tidigare att finnas 90 fonder.

– Vad vi nu gör är att vi satsar på genomgående högre kvalitet i fondutbudet för att kunderna enkelt ska kunna välja rätt fonder. Många kunder upplever idag en svårighet att välja och vår förändring kommer att underlätta valsituationen, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i en presskommentar.

– Vi kommer framöver att erbjuda fonder som vi bedömer har gynnsamma förutsättningar att avkasta över genomsnittet för jämförbara fonder. För att granska prisvärdheten analyserar vi fondernas avgiftsstruktur, hur aktiv och bra förvaltningen är.

De urvalsprinciper som Skandia tar hänsyn till vid sin genomgång är:

• Fonder som är kvalitetsgranskade och utvalda

• Fonder som passar olika behov och intressen

• Fonder som är prisvärda

• Fonder som möter efterfrågan

• Fonder som beaktar hållbarhet

• Fonder som har potential att avkasta över genomsnittet av jämförbara fonder

• Fonder från ett stort antal marknadsledande fondbolag

FI bjuder in till diskussion om fonder och hållbarhet

Finansinspektionen har bjudit in fondbranschen till ett rundabordssamtal om hur man kan utveckla en branschstandard för hållbarhetsinformation i fonder, mot bakgrund av den lagstiftning som föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Mötet kommer att hållas den 24 oktober kl 13–15 i Finansinspektionens lokaler.

Branschorganisationen Fondbolagens förening representerar sina medlemmar vid mötet.

Fondbolag och AIF-förvaltare som marknadsför fonder till icke-professionella investerare, men som inte är medlemmar i Fondbolagens förening är också välkomna att delta i dialogen, skriver Finansinspektionen på sin hemsida.

Här hittar du mer information om FI:s syn på hållbarhet och fonder