Etikett: Acathia

Köparna har lämnat in anmälan till KKV om förvärvet av Danica Pension

Konkurrensverket har nu fått in anmälan om företagskoncentration från de företag som avser att förvärva Danica Pension i Sverige; Polaris och Acathia. Enligt ansökan kan inte det föreslagna förvärvet anses få någon marknadspåverkan.

Det var den 11 december som det offentliggjordes att Danske Bank avtalat om att sälja Danica Pension i Sverige till ett konsortium lett av det danska riskkapitalbolaget Polaris och den tyska riskkapitalfonden Acathia. Köpeskillingen angavs till 1,9 miljarder DKK, motsvarande 2,6 miljarder kronor.

Nu har köparna skickat in sin anmälan om företagskoncentration till Konkurrensverket. Av anmälan framgår att Danica Pension i Sverige kommer att förvärvas av bolaget The Shelf 10111 AB som kontrolleras gemensamt av investeringsfonden Polaris IV — som förvaltas och rådges av av Polaris Management A/S — och Acathia. Bolaget är på väg att namnändras till BidCo af 6. December 2018 AB.

I samband med förvärvet nämndes att det köpande konsortiet också omfattade institutionella investerare som danska Sampension och Unigestion. Dessa investerare nämns dock inte alls i den offentliga delen av anmälan till Konkurrensverket.

I anmälan till Konkurrensverket sägs att de fonder som förvaltas av Polaris Management A/S kontrollerar flera portföljbolag med säte i Danmark eller i Sverige. Portföljbolagen har verksamheter inom flertalet branscher, men inget av dessa bedriver enligt anmälan någon verksamhet som konkurrerar med Danica Pension. Acathia har för närvarande inga portföljbolag i Sverige eller Danmark.

— Danica Pension har identifierats som en potentiell leverantör till Polaris portföljbolag och några av Polaris portföljbolag har identifierats som potentiella leverantörer till Danica Pension, men dessa samband saknar konkurrensrättslig relevans. Den anmälda koncentrationen kan inte anses påverka någon marknad, heter det i sammanfattningen av anmälan till Konkurrensverket inskickad av Advokatfirman Cederquist KB.

Danica Pension Sverige har i dag cirka 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder. Företaget har cirka 60 anställda som kommer att behålla sina tjänster även under den nya ägaren.

Här kan du ta som abonnerar på Sak & Liv Premium ta del av sammanfattningen av anmälan om företagskoncentration till Konkurrensverket.