Etikett: Akademiska hus

Akademiska hus handlar upp försäkring för 7 miljoner kr

Statliga Akademiska Hus AB har gått ut i en upphandling av bland annat fastighetsförsäkring. Premien för de försäkringar som handlas upp ligger i dag på drygt 7 miljoner kronor. 

Totalt omfattar upphandlingen dessa delområden: 

1. Fastighets-, hyresförlust- och ansvarsförsäkring.
2. Förmögenhetsbrotts- och VD- och styrelseansvarsförsäkring.
3. Tjänstereseförsäkring.
4. Skadedjurssaneringsavtal.

Fastighets-, hyresförlust- och ansvarsförsäkring har hittills haft en årspremie på 6 695 748 kronor.
Förmögenhetsbrotts- och VD- och styrelseansvarsförsäkring har historiskt haft en årspremie på 131 900 kronor. Tjänstereseförsäkringen har i dag en årspremie på 15 660 kronor. Skadedjurssaneringsavtalet kostar i dag 239 592 kronor per år. Total premie i dag med andra ord 7 082 900 kronor per år. 

Intresseanmälan ska lämnas in senast den 25 april.