Etikett: Försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare dömdes till fängelse och näringsförbud

En försäkringsförmedlare i Stockholm har dömts till åtta månaders fängelse och näringsförbud i tre år för grovt skattebrott och försvårande av skattekontroll.

Bakgrunden är att förmedlaren har gömt provisioner på hemliga konton på Bahamas och i Schweiz. Pengarna har inte deklarerats. 

De hemliga kontona uppdagades 2009 när Skatteverket gjorde en revision av förmedlarens företag. Förmedlaren har förmedlat fonder, kapitalförsäkringar, livförsäkringar och andra lösningar för kapitalförvaltning. Bland annat har han förmedlat produkter från Finter Bank Zürich i Schweiz och ValorLife i Liechtenstein.

Provisionerna har satts in på ett konto på Bahamas. Kontot har tillhört företaget Captiva Ltd där förmedlaren har varit ensam firmatecknare för Captiva Ltd och angiven som ”beneficial owner”. Under 2005–2008 har det satts in sammanlagt 6,4 miljoner kronor på kontot. 

Trots att förmedlaren har tagit ut över 7 miljoner kronor från kontot, har förmedlaren hävdat att pengarna på kontot inte tillhörde honom. Istället menade han att pengarna tillhörde försäkringsbolag och banker som betalade ut pengar till honom för att han skulle ordna med marknadsföring av deras tjänster. Domstolen valde dock att inte gå på förmedlarens version i sin dom. 

Klicka här för att läsa hela domen.