Etikett: cyberförsäkring

AIG: Cyberskador i Norden ökade med 50 procent förra året

Under förra året ökade de anmälda cyberskadorna i Norden med omkring 50 procent, enligt statistik från AIG. 

Totalt hanterade AIG ett 30-tal cyberskador i Norden under förra året. Några av de vanligaste skadorna rörde dataintrång, phishing, skadlig programvara och DDOS-attacker. Enligt AIG ligger den kraftiga ökningen i linje med den allmänna bilden av att antalet cyberattacker de senaste åren har ökat och blivit mer allvarliga än tidigare.

AIG skriver att man förra året upplevde en stor ökning i efterfrågan på cyberförsäkring, och att man förväntar sig ytterligare tillväxt under 2019 med tanke på att medvetenheten om och intresset för cyberrisker växer.

I dag har AIG cirka 500 cyberförsäkringsavtal i Norden.

Här hittar du mer information om AIG:s statistik över cyberskador i Norden. 

Stoppa cyberattackerna! Säkra lanserar ny cyberförsäkring

Under juli har förmedlarsammanslutningen Säkra lanserat den nya produkten Säkra Secure Cyber som är en försäkring mot cyberattacker.

– Cyberattacker är inte längre fiction utan något som tillhör vår vardag. Vi på Säkra arbetar aktivt för att skapa trygghet i det dagliga arbetet och ser detta som ett naturligt steg i vår verksamhet och produktflora, säger Vice VD Jonas Stenmark i en presskommentar.

Säkra Secure Cyber tar sikte på den riskexponering för cyberbrott företagare utsätter sig för när de använder datorer, molntjänster och mobil teknik. Cyberrisker gäller bland annat risker för dataintrång, system- och nätverksavbrott, risker relaterade till sociala medier och cyberutpressning.

Den nya försäkringen flera olika typer av cyberincidenter. Inom två timmar från skadeanmälan får kunden en indicentsamordnare som ansvarar för kundens ärende.

– Efter 48 timmar har kunden fått hjälp inom IT, PR, juridik och ekonomi samtidigt som skadebegränsande åtgärder genomförts och en strategi för skadeförebyggande arbete tagits fram. Det känns oerhört betryggande, förklarar Jonas Stenmark.

Magnus Flyrin blir Specialist Broker för cyberrisker på Aon

Magnus Flyrin övergår i juli till att bli Specialist Broker inom cyberförsäkring på Aon i Stockholm. Han kommer närmast från en anställning på Aon som Specialist Broker inom ansvarsrelaterade försäkringar.

Cyberrelaterade försäkringar är ett av de områden som Aon satsar på. Efterfrågan kring rådgivning inom cyberrelaterade risker har ökat de senaste fem åren, och för två år sedan förvärvade Strotz Friedberg, ett bolag inom cyber security med kontor i USA, London, Zurich, Dubai och Hong Kong.

I maj 2018 lanserade Aon en nordisk cyberprodukt –  Aon Cyber Secure Solution – som erbjuder ett brett försäkringsskydd inom cyber.

– Nu har vi förstärkt teamet i Sverige ytterligare genom att hälsa vår kollega Magnus Flyrin välkommen till rollen som Specialist Broker inom cyberförsäkring, skriver Aon i en kommentar. 

Söderberg: Hotet kommer inifrån – fel cyberförsäkring kan stå dig dyrt

Villkoren skiljer sig kraftigt åt mellan olika cyberförsäkringar, visar Söderberg & Partners senaste analys av försäkringsbolagens cyberförsäkringsprodukter. Inte minst är det viktigt att ha koll på vad villkoren säger om förluster då anställda blivit manipulerade och företaget lidit skada. 

Enligt Söderberg & Partners är det ofta företagens egna anställda som utgör det största cyberhotet. 

Inte så mycket för att de anställda vill företaget ont – utan för att de är omisstänksamma. En hackare kan manipulera företagets anställda för att komma åt känsliga uppgifter. Det kan till exempel handla om ett förfalskat mejl med virus som hämtar eller förstör information.

– En särskilt utsatt grupp är företag med hög personalomsättning. Det är inte enbart företagets egen information som är målet vid cyberangrepp. Risken att viktiga kunduppgifter går förlorade kan ofta vara än mer förödande för företaget och företagets rykte,  säger Tomas Ohlin som är affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring vid Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners har genomfört en ny analys av cyberförsäkringar, som visar att det finns avgörande skillnader mellan produkterna när det gäller manipulation av de anställda. Några försäkringsbolag ser till den anställdes aktsamhet och agerande, medan andra nekar ersättning där anställda varit orsaken till skadan.

Modernas nya cyberförsäkring lanseras redan i dag

I går meddelade Tryg att det nya cyberförsäkringen lanseras under fjärde kvartalet i år. Nu kommer nya besked – Moderna lanserar cyberförsäkringen redan i dag den 12 oktober! 

Moderna Företag & Industris cyberförsäkring riktar sig i första hand till små och medelstora företag, och gäller bland annat företags datorer, molntjänster och mobila enheter.

Skadehanteringen sker i samarbete med Charles Taylor, som av Moderna beskrivs som ledande inom cyberskadereglering.

Cyberförsäkringen säljs enbart via försäkringsförmedlare.