Etikett: Tomas Ohlin

Söderberg: Hotet kommer inifrån – fel cyberförsäkring kan stå dig dyrt

Villkoren skiljer sig kraftigt åt mellan olika cyberförsäkringar, visar Söderberg & Partners senaste analys av försäkringsbolagens cyberförsäkringsprodukter. Inte minst är det viktigt att ha koll på vad villkoren säger om förluster då anställda blivit manipulerade och företaget lidit skada. 

Enligt Söderberg & Partners är det ofta företagens egna anställda som utgör det största cyberhotet. 

Inte så mycket för att de anställda vill företaget ont – utan för att de är omisstänksamma. En hackare kan manipulera företagets anställda för att komma åt känsliga uppgifter. Det kan till exempel handla om ett förfalskat mejl med virus som hämtar eller förstör information.

– En särskilt utsatt grupp är företag med hög personalomsättning. Det är inte enbart företagets egen information som är målet vid cyberangrepp. Risken att viktiga kunduppgifter går förlorade kan ofta vara än mer förödande för företaget och företagets rykte,  säger Tomas Ohlin som är affärsområdesansvarig för sak- och företagsförsäkring vid Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners har genomfört en ny analys av cyberförsäkringar, som visar att det finns avgörande skillnader mellan produkterna när det gäller manipulation av de anställda. Några försäkringsbolag ser till den anställdes aktsamhet och agerande, medan andra nekar ersättning där anställda varit orsaken till skadan.