Etikett: AIG

AIG och LF stäms på miljoner av missnöjda förmedlarkunder

I tio separata stämningsansökningar vid Stockholms tingsrätt riktar missnöjda förmedlarkunder krav mot AIG och Länsförsäkringar, med hänvisning till att bolagen stått för ansvarsförsäkringen för ett förmedlarbolag som har givit rådgivning som strider mot god försäkringsförmedlingssed. Kraven uppgår sammantaget 5,7 miljoner kronor. 

De sparare som står bakom stämningsansökningarna har fått rådgivning från förmedlarbolaget Avenyn Spar om placeringar i en kapitalförsäkring i försäkringsbolaget Victory Life. Spararna menar nu att rådgivningen från bolaget strider mot god försäkringsförmedlarsed  Det handlar bland annat om bristande information om risknivån på placeringar, omsorg om kunden och bristfällig dokumentation.

Avenyn Spar är försatt i konkurs sedan november 2012. Därför vänder sig spararna direkt till bolagets ansvarsförsäkringsbolag. Under olika perioder har AIG och Länsförsäkringar stått för ansvarsförsäkringen. Fyra av stämningsansökningarna riktar sig mot AIG och sex mot Länsförsäkringar. Totalt uppgår kraven från småspararna till 5,7 miljoner kronor.

I vissa fall ligger samma försäkringstagare bakom båden en stämning mot AIG och en mot Länsförsäkringar, vilket gör att det totalt handlar om sex kunder till företaget som står bakom de tio stämningarna.

Så här formuleras kraven mot försäkringsbolagen i en av stämningsansökningarna, som avser AIG:

— Småspararna anser att Avenyn Spar vid sin ovan nämnda försäkringsförmedling gjort sig skyldig till skadeståndsgrundande handlingar mot dem. AIG har utfärdat en försäkring innefattande sådant skadeståndsansvar. Med anledning av att Avenyn Spar gått i konkurs och att den av AIG utfärdade försäkringen innefattar s.k. direktkravsrätt har Småspararna vänt sig direkt till AIG med sina krav. Småspararnas krav är av olika storlek, men deras yrkanden är i övrigt identiska. De yrkanden som framställs enligt ovan är alltså de samma vad gäller allt utom de belopp som framgår i en bilaga. Småspararen förbehåller sig rätten att framöver komplettera fullgörelsetalan med högre eller lägre belopp på samma grund.

Ombud i samtliga fall är advokat Mats Håkansson vid Advokatfirman Wilensky & Partners i Malmö.  AIG:s ombud är advokat Stefan Bessman vid Westerberg & Partners och Länsförsäkringars ombud är advokat Magnus Rydberg vid Setterwalls Advokatbyrå AB.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av stämningsansökan i ett av målen.