Etikett: Mattias fritz

AIG startar ny filial i Sverige som en förberedelse för Brexit

AIG har startat en ny filial i Stockholm. Den nya filialen – AIG Europe S.A. Filial i Sverige – är filial till AIG:s nystartade dotterbolag i Luxemburg. Starten sker som ett led i AIG:s förberedelser inför kommande Brexit. 

Den nya filialen ska enligt registreringen den 14 juni arbeta med sakförsäkring, alla klasser (1-18), och med återförsäkring av sakförsäkring. 

VD för filialen är Mattias Fritz som fungerat som Sverige-VD i AIG sedan 2016. Han har varit verksam i AIG-koncernen i mer än tio år. 

AIG är i dag verksamt i Sverige genom filialen AIG Europe Limited UK filial i Sverige, som är filial till AIG:s brittiska dotterbolag. Registrerad VD för denna filial är AIG:s Nordenchef Michael Schnedler Jensen.

I samband med Brexit ser en rad olika företag, inte minst försäkringsbolag, över sin struktur i Europa. I en annons i dagspressen i dag beskriver AIG sina planer när det gäller Brexit. Så här skriver man om bakgrunden till den nystartade filialen:

– Till följd av Storbritanniens beslut att lämna den Europeiska Unionen (EU) (också benämnt ”Brexit”) kommer AIG Europe Limited (AEL) att omorganiseras för att säkerställa att vi har den lämpligaste företagsstrukturen för att kunna betjäna försäkringstagare på bästa sätt i Storbritannien och över hela Europa efter Brexit.

Av informationen framgår att planen är att överlåta verksamheten i det nuvarande brittiska AIG-bolaget till AIG:s nya bolag i Luxemburg, med undantag för den brittiska verksamheten som överlåts till ett nystartat brittiskt försäkringsbolag. Avsikten är att överlåtelsen efter prövning i domstol ska genomföras den 1 december i år.