Etikett: sjukförsäkring

Regeringen tillsätter ny utredning om sjukförsäkringens framtid

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en ny utredning för att se över dagens regler för den allmänna sjukförsäkringen. Utredare blir Claes Jansson, tidigare enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd. Utredningen ska enligt direktiven slutredovisas i oktober 2019, och ett första delbetänkande ska presenteras i januari 2019. 

Utredningen får i uppdrag att se över sjukförsäkringen, bland annat när det gäller tillämpningen av begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga.

Parallellt med detta har regeringen beslutat om att tillsätta en nationell samordnare för sjukförsäkringen, med uppdraget att utgå från individens resa genom sjukförsäkringen. Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess har utsetts Mandus Frykman som är affärsområdeschef på Previa och forskare på Karolinska institutet. Han ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019 och slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2020.

– En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver. Sjukförsäkringen ska vara trygg och behöver moderniseras. Mandus Frykman och Claes Jansson har ett tydligt mandat att driva på den utvecklingen, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Här hittar du regeringens hela pressmeddelande om den nya utredningen.