Etikett: sjukförsäkring

Regeringen tillsätter ny utredning om sjukförsäkringens framtid

Regeringen beslutade i dag att tillsätta en ny utredning för att se över dagens regler för den allmänna sjukförsäkringen. Utredare blir Claes Jansson, tidigare enhetschef vid LO-TCO Rättsskydd. Utredningen ska enligt direktiven slutredovisas i oktober 2019, och ett första delbetänkande ska presenteras i januari 2019. 

Utredningen får i uppdrag att se över sjukförsäkringen, bland annat när det gäller tillämpningen av begreppen ”normalt förekommande arbete” och ”särskilda skäl” vid bedömning av arbetsförmåga.

Parallellt med detta har regeringen beslutat om att tillsätta en nationell samordnare för sjukförsäkringen, med uppdraget att utgå från individens resa genom sjukförsäkringen. Till samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess har utsetts Mandus Frykman som är affärsområdeschef på Previa och forskare på Karolinska institutet. Han ska delredovisa sitt uppdrag den 30 april 2019 och slutredovisa uppdraget senast den 30 april 2020.

– En trygg och välfungerande sjukförsäkring är en grundbult i den svenska modellen. En utmaning är att säkerställa att myndigheterna samverkar tillräckligt i sitt arbete för att ge människor det stöd man behöver. Sjukförsäkringen ska vara trygg och behöver moderniseras. Mandus Frykman och Claes Jansson har ett tydligt mandat att driva på den utvecklingen, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Här hittar du regeringens hela pressmeddelande om den nya utredningen. 

Nytt försäkringsskydd för småföretagare ska få fler att starta eget

I augusti nästa år ändras reglerna för sjukförsäkring och föräldraförsäkring för den som startar ett nytt företag. Reglerna ska bli desamma oavsett bolagsform. Dessutom förlängs det möjliga uppbyggnadsskedet, från dagens 24 månader till 36 månader. På så vis ska fler – inte minst kvinnor – våga starta eget, hoppas regeringen.  

Regeringen anser att tryggheten för företagare i uppbyggnadsskedet behöver öka. Detta för att fler ska våga starta företag.

Eftersom många tar ut väldigt låg lön eller ingen lön alls i verksamhetens uppbyggnadsskede blir därför försäkringsskydd svagt vid föräldraledighet och sjukdom. Men det vill regeringen ändra på, heter det i ett pressmeddelande i dag.

– För den som startar ett företag är reglerna vid sjukdom och föräldraledighet idag olika beroende på vilken bolagsform du väljer. Så ska det inte vara, alla som startar företag ska kunna känna en trygghet om man blir sjuk eller är föräldraledig, säger socialminister Annika Strandhäll.

Den som startar enskild näringsverksamhet eller handels- eller kommanditbolag, har i dag särskilda regler för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden företaget befinner är i ett uppbyggnadsskede kan företagaren få SGI motsvarande minst lönen för liknande arbete som anställd. I dag är det generella uppbyggnadsskedet alltid 24 månader.

Regeringen vill nu införa de reglerna även för aktiebolag och utöka tiden till 36 månader, oavsett bolagsform.

– Färre kvinnor än män startar företag. En anledning till detta kan vara att kvinnor är mindre riskbenägna och värderar trygghetsfrågorna högre. Det här förslaget ökar tryggheten för nya företagare och vi hoppas därför att det även kan bidra till att öka kvinnors företagande, säger socialminister Annika Strandhäll.

Regeringen skickar nu ut en promemoria på remiss; ”Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede.” En proposition väntas läggas fram under våren. Regeringens ambition är att de nya reglerna ska finnas på plats den 1 augusti 2018.

Regeringen vill höja sjukförsäkringstaket till 8 PBB

Regeringen planerar att höja inkomsttaket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Det meddelade regeringen på söndagen. 

Höjningen sker efter en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Man hänvisar bland annat till att inkomstbortfallsprincipen i försäkringen har försvagats på grund av att lönerna har ökat samtidigt som taket för sjukpenningrundande inkomst har varit oförändrat. 

– Det här var ett av våra viktigaste vallöften som vi nu kan gå i mål med, det känns väldigt bra. Att drabbas av sjukdom och inte kunna jobba och försörja sig och sin familj är en stor törn i livet. Då ska du känna en ekonomisk trygghet så att du kan fokusera på att bli frisk och komma tillbaka till jobbet, säger socialminister Annika Strandhäll i sin presskommentar.

De förmåner som omfattas av höjningen är sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning, och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Sett till en månadslön höjs taket med 1 896 kronor; från 28 438 kronor till 30 333 kronor, räknat med utgångspunkt från 2018 års prisbasbelopp.