Etikett: Folksam FOndförsäkring

Thomas Theiler ny VD för Folksam Fondförsäkring – vars framtid utreds

Folksam har beslutat att se över verksamheten i Folksam Fondförsäkring för att se hur den kan införlivas i Folksam Liv. Thomas Theiler har utsetts till ny VD Folksam Fondförsäkring sedan den nuvarande VD:n Stefan Holm beslutat sig för att kliva av.  

– Vi gör översynen som ett steg i vårt fortsatta engagemang för att effektivisera och konsolidera verksamheten. Vi har en ambition att minska antalet bolag inom Folksamgruppen, men utfallet av översynen styrs naturligtvis av det som mest gagnar kunderna, säger styrelseordförande för Folksam Fondförsäkring Anna-Karin Laurell i en presskommentar.

Thomas Theiler kommer närmast från rollen som avdelningschef för affärsutveckling- och affärsanalys inom affärsområde Partner och Kollektivavtal. Han går in som VD i fondförsäkringsbolaget den 1 september.

– Det blir spännande och jag ser nu fram emot att leda Folksam Fondförsäkring in i nästa fas. Jag har tidigare under min karriär både utvecklat bolag i förändring och införlivat verksamheter och bestånd in i andra bolag. En erfarenhet som borgar för en balanserad översyn av verksamheten med målet att göra det bästa för Folksam och våra kunder, säger Thomas Theiler i ett pressmeddelande från Folksam.

Stefan Holm rekryterades till vd-posten för att strukturera upp verksamheten i Folksam Fondförsäkring. När det uppdraget är klart, väljer han nu att lämna sin vd-roll. Han kommer att finnas kvar i Folksam fram till årsskiftet.