Etikett: Peter Wullimann

Nu blir XL ännu större! XL Catlin registrerar ny filial i Sverige

XL Catlin har registrerat en ny filial i Sverige. Registreringen gjordes den 29 november. 

Den nya filialen i Sverige har namnet XL Catlin Services SE, Sweden Filial och är filial till Londonbaserade XL Catlin Services SE. Enligt registreringen ska filialen bedriva verksamhet avseende förmedling av försäkrings- och återförsäkringsprodukter och därmed förenlig verksamhet.

Detta blir den tredje filialen som XL Catlin registrerar i Sverige. Den som registrerades först heter XL Insurance Company SE, Svensk filial UK, och är filial till brittiska XL Insurance Company SE. Registreringsåret för denna filial är 1996. Ursprungligen handlade det om en filial till Winterthur International som senare förvärvades av XL.  

Den andra heter Catlin Europe SE, Sweden Filial, och är filial till tyska Catlin Europe SE. Denna filial grundades 2014. 

XL Catlin är en internationell finanskoncern med fokus på återförsäkring och skadeförsäkring. Huvudkontor finns på Irland. Koncernen har totalt 7 000 anställda på 60 kontor över världen. Under 2015 hade man premieintäkter på totalt 8,2 miljarder USD. Regionchef för Norden och VD för filialerna är Peter Wullimann