Etikett: Ålandsbanken

Ålandsbanken tar över Allras premiepensionsfonder

Allra och Ålandsbanken meddelade i dag att man träffat en överenskommelse om att Ålandsbankens fondbolag övertar fondkapitalet från Allras premiepensionsfonder.

I ett första steg tar Ålandsbanken över förvaltningen av kapitalet i Allras fonder. Detta sker omedelbart.

Senare sker ett fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder. Detta väntas ske inom åtta veckor då myndigheterna I Luxemburg gett sitt godkännande.

I samband med det kontrollerade fondbytet kommer fondvolymerna i Ålandsbanken Fondbolags fonder att öka med cirka 13 miljarder kronor.

Pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad. I genomsnitt blir sänkningen 15 procent.

Pensionsmyndigheten beslutade den 16 mars att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

– Vi har haft informationsutbyte med Pensionsmyndigheten i Sverige samtidigt som vi förhandlat med Allra om att ta över deras fonder mot en ersättning. Vi kommer dock inte att inleda något övrigt samarbete med Allra, säger Ålandsbankens VD Peter Wiklöf i en presskommentar.

– Med uppgörelsen skapar vi ordning och reda och hoppas givetvis att kundflykten från dessa fonder ska vara över nu. Vår förhoppning är att vi ska förtjäna kundernas förtroende och precis som när vi gjorde en insats och tog över delar av Kaupthing Sverige 2009 ser vi övertagandet av Allras fonder och pensionssparare som ett långsiktigt åtagande som är bra för kunderna och banken, säger Peter Wiklöf.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.