Etikett: Aktiespararna

Aktiespararna går emot flytten av Nordea till Helsingfors

Aktiespararna har beslutat att rösta nej till förslaget att flytta Nordeas huvudkontor till Helsingfors, uppger Svenska Dagbladet och Dagens Industri i dag. 

Aktiespararna anger flera skäl till sitt beslut.

Ett skäl är att tajmingen kan vara fel, eftersom den svenska regeringen kan tvingas att förbättra regelverken för banker framöver med exempelvis sänkt resolutionsavgift. 

Aktiespararna menar också att det finns risk att en flytt till Helsingfors kan försämra situationen för mindre aktieägare. 

– det finns en risk för att mindre aktieägare med mycket Nordeaaktier i sin portfölj kommer att få högre skatt på grund av att Nordea utlandsregistreras. Dessutomär vi bekymrade över att de små aktieägarna förlorar inflytande om bolagsstämman äger rum i Helsingfors, säger Aktiespararnas VD Joacim Olsson till Svenska Dagbladet. 

”Vilseledande om kostnader och avkastning i Priips-faktabladen”

Reglerna för faktablad om paketerade investeringsprodukter är bristfälliga, i och med att inte kräver historiska jämförelsesiffror och dessutom vilseleder om kostnaderna. Det skriver Aktiespararna och Fondbolagens förening i ett gemensamt brev till Finansinspektionen. 

EU har beslutat om särskilda faktablad för paketerade investeringsprodukter, Priips. Bland annat berörs fondförsäkringar av de nya kraven. Nu skriver Aktiespararna och Fondbolagens förening gemensamt till Finansinspektionen, och krav på de kommande faktabladen för att de ska anpassas efter småsparares intressen. 

För att detta ska bli verklighet måste reglerna som bestämmer innehållet i faktabladen utformas så att spararna får meningsfull, begriplig och jämförbar information. Tyvärr innehåller de föreslagna reglerna som specificerar innehållet i Priip-faktabladet ett antal brister som får negativa konsekvenser för spararna, skriver de båda organisationerna.

Aktiespararna och Fondbolagens förening är övertygade om att dessa brister behöver adresseras om faktabladet ska lyckas ge spararna god information.

”Det är två viktiga frågor som behöver adresseras, dels att tillåta redovisning av historisk avkastning, dels att rätta till den vilseledande redovisningen av kostnader, och då särskilt beräkningsmetodologin för transaktionskostnader. Det gemensamma brevet till Finansinspektionen förklarar varför båda frågorna behöver lösas”, säger Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Joacim Olsson, vd på Aktiespararna, säger så här i samma pressmeddelande:

”En sparprodukts historiska avkastning är viktig information som en sparare behöver när de ska välja sparprodukt, om så bara för att utvärdera om produkten har givit spararen något eller inte. Det är väldigt svårt att förstå varför spararna ska berövas på denna information.”

Fondbolagens förening och Aktiespararna uppmanar nu Finansinspektionen att reflektera över och adressera dessa två frågor i ljuset av att båda är av yttersta vikt för spararna – just de sparare som Priip-regelverket är avsett att skydda.