Etikett: anders kullgren

Folksam: Så kan 9 av 10 dödsolyckor med cykel förhindras

Med känd teknik är det fullt möjligt att undvika de allra flesta dödsolyckor som sker med cyklister. Det visar en ny studie från Folksam. 

Folksam har gjort en studie på alla dödsolyckor med cyklister under perioden 2006-2017, samt utvärderat hur olika fordons- och infrastrukturåtgärder skulle kunnat förhindra dödsfallen. Enligt analysen skulle totalt skulle upp till 93 procent av samtliga dödsolyckor med cykel ha kunnat ha förhindrats relativt enkelt med i dag kända åtgärder.

– Medan kurvan för allvarligt skadade bilister i trafiken stadigt har gått ner sedan 2006 går istället kurvan uppåt för cyklister. Cirka 2 000 cyklister skadas allvarligt årligen. Vi ser dessutom att det omkommer cirka 20 cyklister årligen i Sverige. Det visar på ett skyndsamt behov av ett flertal åtgärder för att skydda cyklisterna i trafiken, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam, i en presskommentar.

Rapporten från Folksam visar att två tredjedelar av alla dödsolyckorna med cyklister sker i tätbebyggt område. Det är klart vanligare att cyklister blir överkörda av tunga fordon i tätbebyggt område, ofta i samband med att fordonet gör en högersväng. Den vanligaste olyckstypen som leder till att cyklister avlider är påkörningar i korsningar samt vid övergångsställen och cykelpassager.

Studien visar även att fem till tio dödsolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten använt hjälm. Huvudskador är den vanligaste orsaken till dödsolyckor bland cyklister.

Enligt Folksams analys skulle separata gång- och cykelbanor samt hastighetssäkrade passager för fotgängare och cyklister vara de åtgärder som ger störst effekt. På vägar utanför tätbebyggelse är fordonssystem med autobroms och autostyrning med detektion av fotgängare och cyklister den åtgärd som skulle rädda flest liv.