Etikett: Arne Fors

Ekobrottsmyndigheten slog till i torsdags mot Falcon Funds

Ekobrottsmyndigheten meddelade i fredags att man genomfört ett omfattande tillslag mot Falcon Funds. Tillslaget skedde under torsdagen parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. 

I samband med tillslagen har husrannsakan skett på ett antal platser i dessa länder, och ett antal nyckelpersoner frihetsberövats. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova bedrägerier.

– Det som händer nu är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningar ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevis. Det kommer också hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Arne Fors, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, i en presskommentar.

Ärendet mot Falcon Funds inleddes hösten 2016 med en anmälan från Pensionsmyndigheten.  till EBM avseende misstänkta brott i Falcon Funds. Ärendet har omfattande internationell koppling med en stor mängd transaktioner i och mellan olika länder. I denna del har begäran om rättslig hjälp skett till 20 länder för att erhålla information. EBM har haft samarbete med myndigheter i Norge, Malta, Italien och Storbritannien samt med Europol och Eurojust.