Etikett: Autogruppen

Verkstäder anmäler bilimportörs försäkringssamarbete till KKV

Sveriges Fordonsverkstäders Förening har skickat en anmälan till Konkurrensverket riktad mot KW Bruun Automotive AB, importör och generalagent i Sverige för Peugeot, Citroën, Opel och DS Automobiles. SFVF menar i sin anmälan att KW Bruun samarbetar med försäkringsbolag för att hindra, begränsa och snedvrida konkurrensen när det gäller bilreparationer. 

I anmälan anklagas KW Bruun för att tvinga försäkringsbolag att styra bort arbeten från Autogruppen, ett bilhandlarföretag som är återförsäljare bland annat för Peugeot, Citroën, Opel och DS.

— KW Bruun tvingar försäkringsbolag att inte styra skadade bilar med märkesförsäkring till Autogruppen trots att företaget sålt bilen och därmed även märkesförsäkringen. Även äldre bilar styr KW Bruun bort från Autogruppen med försäkringsbolagens hjälp, heter det i anmälan till Konkurrensverket.

De försäkringsbolag som nämns i anmälan är Trygg-Hansa och If:

— KW Brunn samarbetar med försäkringsbolag och därmed begränsar konkurrensen genom att KW Brunn tvingar försäkringsbolagen Trygg-Hansa och If att styra bort arbeten från Autogruppen. Överträdelsen omöjliggör för Autogruppen som auktoriserad reparatörer att verka på eftermarknaden vad gäller att utföra skadereparationer. SFVF menar att detta är en allvarlig konkurrensöverträdelse.

SFVF vill nu att Konkurrensverket ålägger KW Bruun att upphöra med vad som i anmälan beskrivs som överträdelser av förbuden i enlighet med 3.kap 1§ Konkurrenslagen.

Anmälan är undertecknad av Bo Ericsson som är ordförande för Sveriges Fordonsverkstäders Förening.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av anmälan.