Etikett: branschstatistik

Rekordnivå på premieinkomsten: Sakpremier upp 5%, livpremier 8%

Premieinkomsten för skadeförsäkringsbolag har ökat med 5 procent den senaste tolvmånadersperiod. Samtidigt har livpremierna ökat med 8 procent, framgår det av Svensk Försäkrings branschstatistik för årets andra kvartal som presenterades i dag. 

Totalt sett är premierna i svenska försäkringsbolag på en rekordnivå: Aldrig har så höga premieinkomster noterats under någon tolvmånadersperiod. 

Ökningstakten för skadeförsäkringsbolagen har legat på ungefär samma nivå de senaste fem åren. Vid halvårsskiftet uppgick den senaste tolvmånadersperiodens skadeförsäklringspremier till 82,9 miljarder kronor, att jämföra med 78,9 miljarder kronor motsvarande period föregående år. 

– För skadeförsäkringsföretagen ökar premierna stadigt på samtliga områden, men framför allt är det trafik- och motorfordonsförsäkringen som ökar mest, säger Kajsa Lindell, kvantitativ analytiker vid Svensk Försäkring, i en presskommentar.

Trafik- och motorförsäkringar står för 37 procent av premierna för skadeförsäkringsföretagen, och ökningstakten låg här på 6 procent.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar ökade med 6 procent i premieinkomst, hem- och villahemförsäkringar ökade med 4 procent medan företag- och fastighetsförsäkringar ökade med 1 procent.

Inom livförsäkring har ökningstakten på 8 procent per år legat på samma nivå sedan 2016. Ökningen förklaras bland annat av växande marknader för tjänstepensioner och kapitalförsäkringar. Under den senaste tolvmånadersperioden uppgick branschens samlade premieinkomster till 225,3 miljarder kronor, jämfört med 208,9 miljarder kronor ett år tidigare.  

Allra mest ökar kapitalförsäkringar för tjänstepension, där ökningen är på 58 procent. Privata kapitalförsäkringar ökade med 9 procent. Premier till tjänstepensionsförsäkring har ökat med 4 procent på tolv månader. Privata pensionsförsäkringar fortsätter däremot att minska, vilket givetvis förklaras av de ändrade avdragsreglerna där privat pensionssparande normalt inte längre är avdragsgillt. 

Här hittar du hela branschstatistiken från Svensk Försäkring. 

Uppåt för svensk skadeförsäkring! Premierna ökade 4 % 2016

Premievolymen inom svensk skadeförsäkring ökade under förra året med 4 procent, till 77 miljarder kronor. Det visar Svensk Försäkrings branschstatistik som presenterades i dag på morgonen.

Enligt Svensk Försäkring drivs utvecklingen till stora delar av premierna för sjuk- och olycksfallsförsäkring, som ökade med drygt 1 miljard kronor, samt motorförsäkring som ökade med drygt 0,9 miljarder kronor.

Samtidigt var antalet anmäla skador rekordhögt under 2016!

Det totala antalet anmälda skador till försäkringsbolagen uppgick för första gången till över en miljon under ett enskilt år. Nästan 1,1 miljoner skador anmäldes avseende hem, villor, fritidshus, båtar, företag och fastigheter. De allra flesta skadorna gällde hem- och villahemförsäkringar. I 40 procent av fallen handlade det om allriskskador.

Klicka här för att läsa hela statistiken från Svensk Försäkring.