Etikett: carl Cederberg

4,6 procents avkastning i Kyrkans Pensionskassa första halvåret

Avkastningen under första halvåret i år i Kyrkans Pensionskassa uppgick till 4,6 procent, framgår det av den nyligen publicerade delårsrapporten. 

Under förra året uppgick avkastningen under första halvåret till 4,9 procent. 

Premieinkomsten ökade kraftigt, till 613 (562) miljoner kronor. 

Marknadsvärdet på det placeringarna uppgick vid halvårsskiftet till 18,7 miljarder kronor, mot 17,6 vid årsskiftet. 

Återbäringsräntan i Kyrkans Pensionskassa ligger sedan januari 2016 på 7 procent. 

– Kan Kyrkans pensionskassa kombinera en konkurrenskraftig avkastning med låga driftskostnader och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så bidrar pensionskassan till fortsatt medlemsnytta, skriver VD Carl Cederberg i sin kommentar till rapporten. 

4,9 procents avkastning första halvåret i Kyrkans Pensionskassa

Kyrkans Pensionskassa hade en avkastning på 4,9 (3,7) procent under första halvåret i år. Det framgår av en färsk rapport från kassan. 

Första halvåret ökade det förvaltade kapitalet med 1,1 miljarder kronor till 17,2 miljarder kronor. 

Styrelsen har under första halvåret beslutat att lämna återbäringen oförändrad på 7 procent. 

Under perioden har styrelsen även beslutat om en ny hållbarhetspolicy. 

– Kan Kyrkans pensionskassa kombinera att ha en konkurrenskraftig avkastning och samtidigt bidra till en bättre värld för kommande generationer så ger det mig en bra magkänsla, skriver VD Carl Cederberg i sin VD-kommentar. 

Här kan du ta del av hela rapporten.