Etikett: carl Schlyter

MP-riksdagsman ifrågasätter Ebba Lindsös agerande

Riksdagsledamoten Carl Schlyter undrar i en riksdagsfråga – riktad till finansmarknadsminister Per Bolund – hur det ska säkerställas att AP-fondernas styrelseledamöter agerar etiskt och inte som Ebba Lindsö 

Carl Schlyter – som i likhet med Per Bolund är miljöpartist – skriver i sin riksdagsfråga att Ebba Lindsö som styrelseordförande i Sjätte AP-fonden har satt sig i ett konkurrerande fondbolags styrelse. Dessutom har hon inte informerat om riskerna för intressekonflikt, menar Schlyter.

Med anledning av det frågar han nu Per Bolund om vilka åtgärder som ska vidtas framöver. 

Hur ska det säkerställas att AP-fondernas styrelseledamöter fullt ut följer de etiska riktlinjerna och säkerställer att de informerar om eventuella intressekonflikter på förhand, undviker att använda känslig information för privat vinning och fullt ut samarbetar i alla utredningar kring ekobrott och andra brott?

Här kan du läsa hela Carl Schlyters riksdagsfråga.