Etikett: carl-viggo östlund

Tryg: Nyemission på 4 Mdr DKK finansierar köpet av Alka

Tryg A/S har genomfört en nyemission för att bidra till finansieringen av förvärvet av danska Alka Forsikring. Nyemissionen är på totalt 4 miljarder DKK. 

Nyemissionen har genomförts som en private placement riktad till danska och internationella institutionella placerare. 

Totalt tillförs Tryg A/S 27 400 000 nya aktier genom nyemissionen, som registreras per den 8 december. De nya aktierna motsvarar drygt 9 procent av aktiekapitalet i Tryg. 

Köpeskillingen för Alka uppgår till 8,2 miljarder DKK.  

Flera styrelsemedlemmar har förvärvat aktier i Tryg i samband med Alka-affären. Bland annat rapporterar Tryg att styrelsemedlemmen Carl-Viggo Östlund har köpt 300 Tryg-aktier för ett sammanlagt värde på 46 020 DKK.