Etikett: combined ratio

86,3 procent! Rekordlåg nivå på combined ratio förra året

Under förra året låg combined ratio i genomsnitt på 86,3 procent. Det är den lägsta nivån som uppmätts under de 23 år som svensk Försäkring sammanställt denna typ av statistik för svenska skadeförsäkringsbolag. 

Båda sjunkande skadekostnader och sjunkande driftskostnader bidrog till det goda försäkringsrörelseresultatet 2017. Skadekostnadsprocenten har sjunkit de senaste fem åren från 71,5 till den tangerade rekordnivån 69,4, medan driftskostnadsprocenten har sjunkit de senaste åren från 19,0 till 17,0 procent.

Dessa siffror utgår från brutto, det vill säga före återförsäkring.

Räknar man endast in intäkter och kostnader för egen räkning i de svenska försäkringsbolagen, hamnar totalkostnadsprocenten på 87,9 procent för 2017. Skadekostnadsprocenten uppgår då till 70,4 procent och driftskostnaderna till 17,6 procent.

Alla de stora försäkringsgrenarna visade positiva resultat 2017. Företags- och fastighetsförsäkring hade en totalkostnadsprocent på 91,7. Hem- och villaförsäkring hade en totalkostnadsprocent på 90,7. Motorfordonsförsäkring låg på 88,4 procent och trafikförsäkring på 88,2 procent.

Här hittar du Svensk Försäkrings statistikdatabas – klicka på länken till ”Totalkostnadsprocent” för att ta del av combined ratio-statistiken