Etikett: fennia

400 miljoner kronor i reavinst när Folksam säljer till Fennia

Folksam meddelade i dag att man slutfört försäljningen av sitt ägande om 75 procent i finländska Folksam Skadeförsäkring. Reavinsten blir, som tidigare meddelats, 400 miljoner kronor. 

Det är finländska Fennia som nu köper aktierna från Folksam Sak för en köpeskilling på cirka 800 miljoner kronor.

— Affären gynnar därmed Folksam Saks kunder genom en stärkt kapitalbas och en högre solvensgrad, skriver Folksam i ett pressmeddelande i dag.

Folksam Skadeförsäkring i Finland hade i slutet av 2017 drygt 200 anställda. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare i Folksam Skadeförsäkring sedan 2012. Även övriga ägare – Aktia Bank med 10 procents ägande och Veritas Pensionsförsäkring med 15 procents ägarandel – har beslutat att sälja sina andelar till Fennia. Samtliga berörda mydigheter har gett sitt godkännande.

Så här kommenterade Folksams koncernchef Jens Henriksson när planerna på affären offentliggjordes i oktober:

– Det här är en bra affär för våra sakförsäkringskunder och ett led i renodlingen av vår struktur med tydligt fokus på den svenska affären. Vi bedömer att Fennia är en bra och långsiktig ägare till den finska verksamheten.

Folksam säljer sitt finländska sakförsäkringsbolag till Fennia

Folksam meddelar i dag att Folksam Sak har avtalat om att sälja sin aktierna i sitt dotterbolag i Finland –  Folksam Skadeförsäkring – till det finska försäkringsbolaget Fennia. Folksam äger i dag 75 procent av det finländska bolaget, och även övriga ägare – Aktia Bank med 10 procents ägande och Veritas Pensionsförsäkring med 15 procents ägarandel – har beslutat att sälja sina andelar till Fennia. 

– Det här är en bra affär för våra sakförsäkringskunder och ett led i renodlingen av vår struktur med tydligt fokus på den svenska affären. Vi bedömer att Fennia är en bra och långsiktig ägare till den finska verksamheten, säger Folksamgruppens vd och koncernchef Jens Henriksson i en presskommentar.

För Folksam Saks del innebär försäljningen en köpeskilling om cirka 800 miljoner kronor vilket utlöser en reavinst på drygt 400 miljoner kronor.

Folksam Skadeförsäkring i Finland hade i slutet av 2017 drygt 200 anställda. Premieintäkterna uppgick 2017 till motsvarande cirka 750 miljoner kronor. Folksam Sak har varit huvudägare sedan 2012. Försäljningen är villkorad av ett godkännande från den finska finansinspektionen samt konkurrensmyndigheten.

SEB Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Folksam i affären.