Etikett: försäkringsgaranti

Svensk Försäkring: Stoppa EU:s planer på garantisystem

Svensk Försäkring är emot planerna på att införa ett obligatoriskt krav inom EU på garantisystem för försäkring. Det skriver man i ett separat yttrande över EIOPAS konsultation i frågan. 

Idén med ett försäkringsgarantisystem är att det ska fungera som bankernas insättningsgaranti; försäkringstagarna får ersättning om ett försäkringsföretag inte kan fullgöra sina åtaganden mot kunderna.

Under hösten har ett förslag på att införa obligatoriska försäkringsgarantisystem i EU skickats ut på konsultation från EIOPA, EU-myndigheten för försäkring och tjänstepension. Svensk Försäkring har svarat på konsultationen från EIOPA både genom Insurance Europe och genom ett eget svar. I sitt svar tillbakavisar Svensk Försäkring tanken på krav på obligatoriska garantisystem i alla EU-länder.

– Många länder inom EU har ett försäkringsgarantisystem, som kan omfatta olika typer av försäkringar. I Sverige har vi inte detta, då skyddet för försäkringstagarna är starkt även om ett försäkringsföretag skulle få problem, säger Jonas Söderberg, ekonom på Svensk Försäkring, i en presskommentar.

– Vi tycker inte att det inte finns ett behov att införa krav på obligatoriskt försäkringsgarantisystem i EU. Exempelvis har skyddet för försäkringstagarna ökat betydligt i och med att det europeiska regelverket för försäkringsföretag, Solvens II, trädde ikraft 2016. Dessutom finns det betydande skillnader mellan de europeiska länderna bland annat vad gäller välfärdssystemen och vad försäkringarna täcker, vilket gör att behovet av försäkringsgarantissystem skiljer sig mellan länderna.

EIOPA kommer nu arbeta vidare med frågan om det ska införas krav på obligatoriskt försäkringsgarantisystem inom EU. Det finns ännu inget beslut om att EU-kommissionen ska lägga fram något förslag på EIOPA:s konsultation.

Här kan du se hur Svensk Försäkring har yttrat sig till EIOPA om planerna på obligatoriska garantisystem inom EU.