Etikett: Försäkringsgirot

Stefan Bergmark lämnar Försäkringsgirot – Gullnäs tf VD

FörsäkringsGirot meddelade under onsdagen att VD Stefan Bergmark lämnar bolaget med omedelbar verkan. Styrelseordförande Per-Erik Gullnäs går in som tillförordnad VD.

Stefan Bergmark tillträdde som VD den 1 september 2014 med uppdraget att driva digitalisering och effektivisering.

– FörsäkringsGirot har under Stefan Bergmarks ledning flyttat fram positionerna på en marknad i stor förändring och har nu en stabil plattform för framtiden. Samtidigt genomgår branschen den största förändringen på flera decennier. Det gör att vi nu går in i en ny fas med delvis nya utmaningar. Därför är styrelsen överens om att det behövs ett nytt ledarskap som kan ta det fina arbetet som gjorts hittills till nästa nivå, säger Per-Erik Gullnäs i en presskommentar.

– Under Stefan Bergmarks tid har FörsäkringsGirot med framgång digitaliserat och automatiserat stora delar av verksamheten vilket skapat ökad kundnytta och fler nöjda kunder. Jag vill rikta ett stort tack till Stefan Bergmark för hans insatser på FörsäkringsGirot och jag önskar honom lycka till med framtida utmaningar, avslutar Per-Erik Gullnäs.

Arbetet med att rekrytera ny VD startar omgående, meddelar FörsäkringsGirot.

Anna Hjelmström går från If till FörsäkringsGirot

Anna Hjelmström har anställts som ny sälj- och marknadschef på FörsäkringsGirot. Hon kommer närmast från If. 

Tidigare har hon bland annat arbetat på Max Matthiessen, Hewitt och Swedbank. Som sälj- och marknadschef på FörsäkringsGirot kommer hon att ingå i ledningsgruppen.

– Det är ett enormt ansvar arbetsgivarna har idag kring de olika löftena till medarbetarna. Att attrahera och behålla den yngre generationen – Millenials där tjänstepensionen blir en viktig del i anställningen. Jag brukar vilja vända på den klassiska pensionspyramiden och menar att i framtiden när den yngre generationen går i pension kan man inte lita på att den största inkomstkällan är den allmänna pensionen som det ser ut idag. Utan tjänstepensionen och privat sparande blir alltmer viktig, säger Anna Hjelmström i en presskommentar.

– Jag vill jobba med något som ligger mig varmt om hjärtat och min förhoppning är att jag kan bidra med en god branschkompetens och brett nätverk. Jag ser stor potential i FörsäkringsGirots administrativa system COINS och vill vara med och ta FörsäkringsGirots position på marknaden till en ny nivå. Ett motto som jag lever efter och vill influera arbetsgivare med är att – vill man vara med och slåss om den bästa arbetskraften så måste man ha tjänstepensionen på plats.

FörsäkringsGirots ledning består nu av VD Stefan Bergmark, Åse Augustsson, Thomas Stenborg, Anna Hjelmström och Johanna Andersson.

FörsäkringsGirot fick in Ricoh som ny kund

I dag på morgonen rapporteras att Ricoh Sverige har valt FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Ricoh Sverige ingår i Ricoh-koncernen och finns etablerat på närmare 40 orter i landet med egna lokalkontor och partners.

– På Ricoh har vi valt att inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot av flera anledningar. Vi vill dels automatisera vår pensionshantering och på så sätt minska administrationen internt i bolaget. Men samtidigt önskar vi också få en kostnadskontroll ur ett finansiellt perspektiv, säger Elisabet Myrby, HR-chef på Ricoh, i en presskommentar.

– Vi inför FörsäkringsGirots administrativa system COINS för att automatisera vår pensionshantering och på så sätt minska administrationen i bolaget. Så som tjänsten är beskriven för oss är vår förhoppning att vi genom ett samarbete med FörsäkringsGirot ska kunna säkerställa att våra pensionsbetalningar är korrekta och att vi får full kostnadskontroll ur ett finansiellt perspektiv.

Arriva valde FörsäkringsGirot för pensionsadministration

I dag meddelades att Arriva har valt FörsäkringsGirot som ny pensions- och försäkringsadministratör.

Arriva är en av Europas ledande operatörer inom kollektivtrafiken med cirka 3 900 medarbetare i Sverige.

Nu väljer Arriva Sverige att inleda ett samarbete med FörsäkringsGirot för att höja kvalitén och minska administrationen av de anställdas tjänstepensioner.

– Vi jobbar långsiktigt med förmånen tjänstepension hos oss. Våra medarbetare ska känna sig trygga med att vi avsätter rätt tjänstepension och att vi har kontrollfunktioner i flera led för att ha hjärnkoll. För mig är det viktigt att vi håller högsta kvalitet så att det blir rätt premieavsättningar till våra anställda samtidigt som vi vill minska den interna administrativa belastningen kring hanteringen av tjänstepensionerna, säger Sara Tocklin, Direktör Corporate Affairs på Arriva, i en presskommentar.

Det nya samarbetet innebär att FörsäkringsGirot säkerställer rätt pensionsgrundande inkomst, identifierar och åtgärdar avvikelser samt genomför korrekt rapportering till försäkringsbolagen och övriga aktörer. FörsäkringsGirot administrerar fakturaflödet, utför betalning och levererar därefter en bokföringsfil och korrekta skatteunderlag till Arriva.

Alfa Laval väljer FörsäkringsGirot för pensionshantering

FörsäkringsGirot meddelar i dag att Alfa Laval kommer att använda sig av företagets tjänster som ny pensions- och försäkringsadministratör.

I ett första steg ska FörsäkringsGirot genomföra en genomlysning av Alfa Lavals tjänstepensioner. Detta syftar till att resultera i en nulägesrapport.

I framtiden innebär samarbetet med FörsäkringsGirot att avvikelser i rapporteringen fångas upp genom en extra kontrollfunktion, som ska säkerställa att Alfa Laval har rätt avsättning för de anställdas tjänstepensioner.

– Administrationen av de anställdas löner, tjänstepensioner och försäkringar är idag tidskrävande. Vi vill på ett smidigt sätt genom en extra kontrollfunktion säkerställa att vi betalar rätt premie för våra anställda och samtidigt få en smidigare hantering av tjänstepensionen. En stor fördel är att vi därmed kan få en bra överblick på de kostnader vi har för våra anställdas tjänstepensioner samt också spåra premieavsättningarna historiskt, säger Malin Hederström, Employee Relations Partner på Alfa Laval, i en presskommentar.

– Vi kommer att spara väldigt mycket tid på att effektivisera våra processer kring tjänstepensionen med hjälp av FörsäkringsGirot. Vi har letat efter en samarbetspartner som kan hjälpa oss att ta ett helhetsgrepp kring administrationen av våra anställdas tjänstepensioner.

Per-Erik Gullnäs ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot

Per-Erik Gullnäs har utnämnts till ny styrelseordförande i FörsäkringsGirot Sverige AB, meddelade bolaget i dag på morgonen. Han efterträder Eva Gidlöf som lämnar styrelsen. 

Per-Erik Gullnäs är i dag Senior Adviser på managementkonsultbolaget Cavendi, inom serviceområde Financial Services Industry.

Tidigare har han varit verkställande direktör för Swedbank Försäkring under åtta år.

– FörsäkringsGirot är ett intressant bolag med många möjligheter framför sig. Att kunna medverka till att fortsätta utvecklingsresan med att etablera en plattform som moderniserar och digitaliserar försäkringsbranschen är både nödvändigt för kunderna, ägarna och inte minst för FörsäkringsGirots fortsatta framgång, säger Per-Erik Gullnäs i en presskommentar.

FörsäkringsGirots styrelse består nu av Per-Erik Gullnäs, Susanna Malmsten, Johan Tegnér, Pierre Åkesson och Tony Pettersson.

FörsäkringsGirot Sverige AB hade 2015 ett 60-tal anställda och en omsättning på 62 (60) miljoner kronor. Resultatet uppgick till –0,5 (–5,5) miljoner kronor. Sedan 2014 ägs bolaget till en fjärdedel var av försäkringsjättarna SPP, SEB Pension och Försäkring, Länsförsäkringar och Skandia. 

FörsäkringsGirot fick in Sectra som ny kund

FörsäkringsGirot meddelar i dag att man fått in teknikbolaget Sectra som ny kund.

När Sectra upphandlade en ny tjänstepensionslösning, var ett av målen att hanteringen skulle automatiseras så långt som möjligt. Man menade att den manuella hanteringen medförde risk för felaktigheter som kunde påverka både Sectras pensionskostnader som den anställdes förmåner.

– Vi var i stort behov av att hitta en partner som kunde hjälpa oss med administrationen av våra anställdas tjänstepensioner. Vi fick en stark rekommendation från vår försäkringsleverantör att använda FörsäkringsGirot som administratör av tjänstepensionsförsäkringarna och nu har vi fått enkel och smidig lösning, säger Claes Bille, Acting Manager Payroll/Personell på Sectra, i en presskommentar.

FörsäkringsGirot startar nytt utvecklingscenter i Malaysia

Under mars har FörsäkringsGirot startat ett nytt utvecklingscenter i Malaysia.

Man har rekryterat nya medarbetare på plats i Malaysia, som kommer att tillbringa en månad i Sverige för att få utbildning om verksamheten och integreras in i organisationen. Enligt Försäkringsgirot nya medarbetarna är rekryterade för att stötta det svenska IT-teamet och möjliggöra en ökad leveransförmåga.

– Jag har varit med och startat upp liknande utvecklingscenter tidigare som har varit väldigt framgångsrika. Att ta in en ny kultur i vårt svenska företag ser jag som någonting positivt. En uppblandning av kulturer, förmågor och kunskap kommer att stärka vårt erbjudande till marknaden och göra det möjligt för oss att skala upp vår leveransförmåga, säger Thomas Stenborg, IT-chef på FörsäkringsGirot, i en presskommentar.