Etikett: Fredrik Nordström

Kvinnors dåliga ekonomiska självförtroende är obefogat

Kvinnor har väsentligt sämre självförtroende när det gäller sparande och privatekonomi än vad män har. Det visar en undersökning från Fondbolagens förening. Men det dåliga självförtroendet är obefogat, enligt föreningen vd Fredrik Nordström.

Med anledning av internationella kvinnodagen har Fondbolagens förening genomfört en undersökning om kvinnors respektive mäns fondsparande. Resultaten visar på ett stort upplevt kunskapsgap.

På frågan Hur skulle du bedöma din kunskap om sparande och privatekonomi (pensioner, skatter och olika sparformer) jämfört med andra personer av samma kön som du? svarade 26 procent av kvinnorna men bara 18 procent av männen att deras kunskaper är sämre än genomsnittet. Hela 23 procent av männen trodde sig kunna mer än genomsnittet, att jämföra med 9 procent av kvinnorna.

Fredrik Nordström, vd på Fondbolagens förening, säger i en kommentar att det inte finns någon anledning för kvinnor att ha sämre självförtroende än män när det gäller privatekonomi.

– Vi kan till exempel titta på utfallet i premiepensionen, där det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors avkastning. Vi kan också se att det är dubbelt så många män som kvinnor som har skulder registrerade hos Kronofogden, säger han.

Även när det gäller risktagande i sparande skiljer sig män och kvinnor åt. Drygt hälften av männen, 54 procent, kan tänka sig att ta högre risk för att få högre avkastning, mot en tredjedel, 33 procent, av kvinnorna. Hela 40 procent av kvinnorna anser att låg risk är viktigast, men bara 30 procent av männen.