Etikett: Gjensidigestiftelsen

Pengaregnet! Gjensidige delar ut 2,1 Mdr NOK – men bara i Norge

Gjensidige meddelade i dag att bolagets kunder får dela på 2,1 miljarder NOK i återbäring. Sedan 2007 har kunderna fått sammanlagt 15 miljarder NOK i återbäringsmedel. Utdelningen gäller dock endast bolagets kunder i Norge. 

Återbäringen går till så att Gjensidigestiftelsen – som är störste ägare i Gjensidige – vidareförmedlar den aktieutdelning man får. Pengarna delas ut till bolagets norska skadeförsäkringskunder. 

Vid sidan av aktieutdelningen anslår stiftelsen även medel till allmännyttiga ändamål i olika delar av landet. 

Gjensidiges rötter brukar jämföras med Länsförsäkringars. Ett antal ömsesidiga lokala bolag bildades på 1800-talet och gick så småningom samman till en större organisation.

Till skillnad från Länsförsäkringar har Gjensidige valt att börsnotera sin verksamhet.

Gjensidigestiftelsen kan sägas föra vidare idén om kundägandet, genom att stiftelsen delar ut aktieägandet till skadeförsäkringskunderna och genom att stiftelsen – vars styrelseledamöter utses av bolagets kunder – verkar för att bolaget drivs på ett sätt som ligger i kundernas intresse.