Etikett: Greger Gustafson

Skandia: Pensionsskulden gör 19 av 21 landsting konkursmässiga

19 av 21 landsting skulle kunna klassas som konkursmässiga om man räknar med den totala pensionsskulden i balansräkningen. Det skriver Skandia som i dag presenterar en ny rapport om landstingens pensionsskulder till tidigare och nuvarande anställda.

Enligt rapporten uppgår landstingens samlade pensionsskulder till drygt 244 miljarder kronor varav 140 miljarder kronor inte redovisas i balansräkningen.

— Det är allvarligt att flera landsting har så pass låg långsiktig betalningsförmåga. Det är en hygienfråga att varje landsting åtminstone upprättar en finansiell plan för att hantera dessa pensionsskulder för att säkra framtidens sjukvård. Det kan man som medborgare förvänta sig av politikerna i landstingen, säger Greger Gustafson, affärsansvarig för offentlig affär på Skandia, i en presskommentar.

— Skulden är totalt 244 miljarder. Den är ofantligt stor och motsvarar lönekostnaden för 50 000 sjuksköterskor under en tioårsperiod. Risken är stor att när landstingen ska börja betala ut pensionerna kommer en del landsting att tvingas höja skatten eller skära i redan ansträngda sjukhusbudgetar med ännu sämre tillgänglighet som följd. Det kommer bli påtagligt för många landsting när färre ska försörja fler – samtidigt som pensionsskulderna ska betalas.

Pensionsskulden varierar stort. Högst relativ pensionsskuld har Region Västerbotten med 34 737 kronor per invånare, medan Region Halland ligger lägst på 18 515 kr per invånare. Den genomsnittliga skulden per invånare i Sverige uppgår till nära 24 000 kronor.

Här kan du ta del av Skandias rapport om pensionsskulderna.