Etikett: Hans Benndorf

Idun Liv – nya namnet på Solidar Liv Försäkring AB

Solidar Liv Försäkring AB har ansökt om att byta namn till Idun Liv. Avsikten är att det nya varumärket ska lanseras inom kort.

Ansökan om att byta firmanamn lämnades in i mitten av mars. Bolagsverket har redan meddelat att namnbytet godkänns, under förutsättning att Finansinspektionen ger tillstånd för den ändring av bolagsordningen som krävs för ändring av firma. Solidar Liv har även lämnat in en ansökan om registrering av varumärke för Idun Liv.

– Bakgrunden till namnbytet är att livbolaget kommer att stå mer på egna ben framöver, säger Lars Einar Pettersson som är VD för Solidar Liv Försäkring AB. 

– Historiskt sett har vi i första hand varit en produktleverantör till kunderna i Solidarkoncernen. Nu går vi ut bredare än så, och har gjort bedömningen att det är bättre att verka under ett eget varumärke. Vi kommer att utveckla livbolagsversamheten och arbeta med många externa samarbeten.

Det har tidigare offentliggjorts av systerbolaget Solidar Pension byter namn till Eterum.

Det har varit negativ uppmärksamhet kring Solidars premiepensionsfonder. Man skulle kunna spekulera i om namnbytena har att göra med att man vill undvika kopplingen till Solidar Fonder. 

– Namnbytet beror på att vi kommer att driva verksamheten som ett självständigt livbolag.

Huvudägaren Roland Johansson har nyligen avgått ur styrelsen för Solidar Liv. Det är inte så att namnbytet har koppling till någon typ av ägarförändring?

– Nej, vi är kvar i Solidarkoncernen. Roland Johansson har fyllt 70 år och lämnat styrelsen med ålderns rätt. Därmed har vi i dag en styrelse som helt och hållet består av oberoende styrelseledamöter med Hans Benndorf som styrelseordförande. 

Var kommer namnet Idun ifrån?

– Det var från början projektnamnet på vår nya digitala försäkringslösning. Nu fick det bli namnet även på bolaget, och det passar bra. Idun var den eviga ungdomens gudinna i fornnordisk mytologi och vi arbetar med att ge våra kunder skydd livet ut, säger Lars Einar Pettersson till Sak & Liv. 

Birger Lövgren utsedd till ny VD för Brandkontoret

Styrelsen för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor meddelade på torsdagen att Birger Lövgren utsetts till VD för bolaget. Han tillträder den 1 februari 2018.

Birger Lövgren är 56 år och har en lång och gedigen ledningserfarenhet inom försäkring. Han har bland annat varit VD för Länsförsäkringar Gävleborg i nio år, och VD för Agria Djurförsäkring i sju år.

– Vi har haft en intensiv rekryteringsprocess under hösten med flera kvalificerade kandidater. Vi är nu mycket glada att få hälsa Birger välkommen till Brandkontoret som Vd. Uppdraget är att lotsa Skandinaviens äldsta sakförsäkringsbolag framåt i sin samtid och framtid, säger Hans Benndorf, som i februari kommer att återgå till sin roll som ordförande i Brandkontoret.

Så här kommenterar Birger Lövgren sitt nya uppdrag:

– Det känns verkligen roligt att bli en del av Brandkontoret. Jag tycker om att arbeta i försäkringsbolag som är kundägda, det ger en känsla av verklighetsförankring. Genom Brandkontorets fokus på fastighetsförsäkring i en av världens vackraste städer får jag dessutom förmånen att arbeta i en spännande miljö som präglas av Stockholm som tillväxtmotor, Stockholm som boendestad och fastighetsbranschens centrala betydelse i all samhällsutveckling.

Torbjörn Callvik lämnar Brandkontoret – Benndorf tf VD

Under måndagen lämnade Torbjörn Callvik posten som VD för Stockholms Stads Brandförsäkringskontor. Tillförordnad VD är Hans Benndorf, tidigare bland annat VD för Länsförsäkringar Stockholm.

Hans Benndorf har fram till denna vecka varit ordförande i Brandkontorets styrelse, en post han lämnar i samband med att han nu går in som tf VD. Ny styrelseordförande är Jan Ellström.

Jan Ellström säger så här till Sak & Liv som en bakgrund till VD-förändringen:

– Den information vi har lämnat till personal och våra ägarrepresentanter är att Torbjörn Callvik har begärt att få lämna bolaget med omedelbar verkan och att styrelsen har accepterat uppsägningen och gått med på att han lämnar på en gång.

– Vi konstaterar att han under fem år på bolaget på många sätt har bidragit positivt till bolagets utveckling.

Tidigare i år uppmärksammades Brandkontoret i samband med att Aftonbladet skrev om bolagets lägenhetstilldelning. Bland annat uppmärksammades att det delats ut lägenheter till anhöriga till ledningspersoner och att vice VD i Svenskt Näringsliv fått ett lägenhetskontrakt utan att ha någon koppling till bolaget.

Jan Ellström kommenterar detta så här för Sak & Liv:

– De skriverierna föranledde att vi anlitade Deloitte för att genomföra en intern revisorsrapport. Slutsatsen där var att det knappast handlade om något olagligt, men att hanteringen av lägenhetstilldelningen har varit ganska olämplig. Styrelsen har även riktat kritik mot Torbjörn Callvik för detta. Det ska också sägas att inte bara VD utan även styrelsens har ett ansvar kring det tidigare regelverket.

– Vi har efter rapporten dragit slutsatsen att vi inte ska tilldela lägenheter externt utan endast till företagets anställda och till befintliga hyresgäster. Tidigare har det inte funnits tillräckligt klara regler kring detta.

Jan Ellström bedömer att det kan ta minst sex månader innan en ny VD finns på plats. Styrelsen avser att ta in extern hjälp för rekryteringen.

– Nu fokuserar vi på framtiden, och att hitta en ny VD till bolaget. Tyvärr kan sådant ta tid. Det finns också risk att när vi hittar en bra person, kan det finnas uppsägningstider att ta hänsyn till, säger Jan Ellström.