Etikett: IDun Liv

Fyra granskade försäkringsbolag fick GDPR-reprimand av DI

Datainspektionen har delat ut reprimander till fyra försäkringsbolag efter en granskning av hur väl bolagen följer GDPR-regelverket: Idun, Accept, DARAG och Solid. Även försäkringsförbundet FTF råkade ut för en reprimand. 

Minns du GDPR – EU:s nya direktiv om skydd för personliga data? I våras blev inkorgarna fulla av budskap från när och fjärran om GDPR-anpassning.

Det var inte alldeles enkelt att förstå vad GDPR gick ut på. Tolkningarna gick också i sär mellan olika organisationer om vilka anpassningar som var nödvändiga efter det nya regelverkets införande.

Datainspektionen har nu genomfört sin första granskning av efterlevnaden av GDPR-reglerna. I första hand har man undersökt om olika företag och myndigheter har utsett dataskyddsombud, i enlighet med den nya lagstiftningen.

Bland de granskade branscherna fanns försäkringsbranschen. Totalt undersöktes 412 företag och myndigheter. Granskningen ledde fram till 66 tillsynsärenden. Nu har Datainspektionen beslutat om en reprimand i 57 av dessa ärenden.

Fyra försäkringsbolag har råkat ut för en reprimand för att man inte rapporterat i tid om dataskyddsombud. De fyra bolagen är Idun Liv, Accept Försäkring, DARAG och Solid. Datainspektionen inledde även ett tillsynsärende kring Danica Pension, men det resulterade inte i någon reprimand.

Datainspektionen har möjlighet att vid sidan av reprimanden även döma ut en avgift. Det har dock inspektionen avstått från med hönsyn till att det har gått så kort tid sedan lagstiftningen trädde i kraft. Så här skriver Datainspektionen i sin motivering till detta:

– Det huvudsakliga skälet till varför besluten stannat vid en reprimand istället för en administrativ sanktionsavgift är den relativt korta tid som förflutit sedan den 25 maj 2018.

Datainspektionen pekar ut fackförbunden som en grupp organisationer som har varit dåliga på att följa regelverket om dataskyddsombud. Ett av de fackförbund som får en reprimand är försäkringsbranschens fackförbund FTF.

Idun Liv – nya namnet på Solidar Liv Försäkring AB

Solidar Liv Försäkring AB har ansökt om att byta namn till Idun Liv. Avsikten är att det nya varumärket ska lanseras inom kort.

Ansökan om att byta firmanamn lämnades in i mitten av mars. Bolagsverket har redan meddelat att namnbytet godkänns, under förutsättning att Finansinspektionen ger tillstånd för den ändring av bolagsordningen som krävs för ändring av firma. Solidar Liv har även lämnat in en ansökan om registrering av varumärke för Idun Liv.

– Bakgrunden till namnbytet är att livbolaget kommer att stå mer på egna ben framöver, säger Lars Einar Pettersson som är VD för Solidar Liv Försäkring AB. 

– Historiskt sett har vi i första hand varit en produktleverantör till kunderna i Solidarkoncernen. Nu går vi ut bredare än så, och har gjort bedömningen att det är bättre att verka under ett eget varumärke. Vi kommer att utveckla livbolagsversamheten och arbeta med många externa samarbeten.

Det har tidigare offentliggjorts av systerbolaget Solidar Pension byter namn till Eterum.

Det har varit negativ uppmärksamhet kring Solidars premiepensionsfonder. Man skulle kunna spekulera i om namnbytena har att göra med att man vill undvika kopplingen till Solidar Fonder. 

– Namnbytet beror på att vi kommer att driva verksamheten som ett självständigt livbolag.

Huvudägaren Roland Johansson har nyligen avgått ur styrelsen för Solidar Liv. Det är inte så att namnbytet har koppling till någon typ av ägarförändring?

– Nej, vi är kvar i Solidarkoncernen. Roland Johansson har fyllt 70 år och lämnat styrelsen med ålderns rätt. Därmed har vi i dag en styrelse som helt och hållet består av oberoende styrelseledamöter med Hans Benndorf som styrelseordförande. 

Var kommer namnet Idun ifrån?

– Det var från början projektnamnet på vår nya digitala försäkringslösning. Nu fick det bli namnet även på bolaget, och det passar bra. Idun var den eviga ungdomens gudinna i fornnordisk mytologi och vi arbetar med att ge våra kunder skydd livet ut, säger Lars Einar Pettersson till Sak & Liv.