Etikett: fondförsäkring

SEB, Nordea och AMF får sänkt hållbarhetsbetyg av Söderberg

Söderberg & Partners sänker betyget för fondförsäkringarna hos SEB, Nordea och AMF i sin senaste rapport ”Hållbara fondförsäkring”. Samtidigt får Movestic höjt betyg från gult till grönt.

Bakgrunden till att Movestic får höjt betyg är framförallt att bolaget har gjort flera förbättringar – framförallt inom områdena Kommunikation & transparens och Påverkansarbete. Samtidigt har processen för urval utvecklats och resulterat i fler fonder med tydlig hållbarhetsinriktning i utbudet. Movestic har haft en snabb utveckling och gått från rött betyg i Söderbergs rapport 2015, gult betyg 2016 – och nu grönt betyg för 2017.

Det innebär att de bolag som fått det högsta betyget grönt är Movestic, Länsförsäkringar, Skandia och SPP.

När det gäller de bolag som har fått sänkt betyg, beror det främst på förbättringar hos de övriga bolagen i analysen, vilket gör att de relativt sett inte ligger lika bra till.

Andra faktorer som bidrar till ett lägre betyg är att de inte erbjuder lika många fonder som har fått grönt betyg eller har en tematisk inriktning, som till exempel gröna obligationsfonder eller Svanen-märkta fonder.

– I den senaste analysen har vi bland annat tittat extra på om fondförsäkringarna erbjuder fonder med någon form av tematisk hållbarhetsinriktning. Generellt sett kan vi konstatera att lägstanivån för samtliga bolag i analysen är mycket högre än för bara några år sedan. Idag har alla har någon form av minimikrav för att välja in fonder i sitt utbud, säger Victoria Lidén, analytiker på Söderberg & Partners, i en presskommentar.

I hållbarhetsanalysen för fondförsäkringsbolagen bedöms bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet och hållbarhetsnivån på utbudet.

Här kan du läsa hela Söderberg & Partners hållbarhetsrapport.

Så vill Eiopa minska risken för intressekonflikter i unit linked

Tillsynsmyndigheterna i Europa måste se till att provisioner från fondförvaltare till försäkringsbolag och förmedlare inte snedvrider unit linked-marknaden! Det skriver den europeiska försäkringsmyndigheten Eiopa i sina rekommendationer kring unit linked-försäkringar, som publicerades under måndagen. 

Eiopas rekommendationer gäller bland annat olika typer av provisioner och andra ekonomiska incitament mellan fondförvaltare och försäkringsbolag, bland annat kickbacks. 

Gårdagens publicering av rekommendationer är en uppföljning på en tidigare analys, där Eiopa pekat på risker för konsumenterna med att försäkringsbolag får provisioner från fondförvaltarna, vilket kan snedvrida konkurrensen och urvalet av fonder. 

Enligt Eiopa bör de nationella tillsynsmyndigheterna – det vill säga i Sveriges fall Finansinspektionen – vidta åtgärder för att minska risken för intressekonflikter. 

Här kan du läsa mer om Eiopas rekommendationer.