Etikett: Kapitalförsäkring

Här är regeringens lagförslag om höjd skatt på k-försäkring

I dag lade regeringen fram sin omdiskuterade proposition om höjd skatt på kapitalförsäkringar och investeringssparkonto. 

I korthet innebär lagförslaget att schablo beskattningen av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring höjs från januari.

Vid beräkningen av schablonintäkten för investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med 1 procentenhet.

Många av förslagets kritiker har framfört att det sänder felaktiga signaler till svenska folket att höja skatten på sparande, samtidigt som inget görs åt avdragen för låneräntor. Flera remissinstanser har framfört att de inte ser något motiv för skattehöjningen, och att det är viktigt med stabila regelverk över tiden när det gäller sparande. 

Här kan du ta del av propositionen i dess helhet