Etikett: PePP

Ny överenskommelse i EU om framtidens europeiska pensionssparande

En ny överenskommelse har slutits mellan EU:s ministerråd och EU-parlamentet om utformningen av en europeisk produkt för pensionssparande: PEPP, Pan-European Personal Pension Product. 

EU-kommissionen säger i en kommentar att man välkomnar överenskommelsen eftersom den innebär en ökad valfrihet när det gäller pensionssparande, och därigenom bidrar till att överbrygga pensionsgapet inom EU.

— Genom att det bidrar till att öka det långsiktiga sparandet inom EU är detta en betydelsefull milstolpe när det gäller den gemensamma europeiska kapitalmarknaden, heter det i ett uttalande från kommissionen.

Enligt EU-kommissionen kommer det nya förslaget om PEPP även att öka konkurrensen på marknaden.

Innan det nya regelverket träder i kraft, krävs ett formellt godkännande i parlamentet och av kommissionen.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan här ta del av mer fakta om PEPP. Här hittar du EU-kommissionens kommentarer till den nya politiska överenskommelsen.

EU-förslag om nytt europeiskt pensionssparande – PEPP

I dag lämnade EU-kommissionen ett förslag om konstruktionen av en ny europeisk form för pensionssparande; Pan-European Personal Pension Product – eller rätt och slätt PEPP. 

PEPP-sparande ska kunna erbjudas av försäkringsbolag, banker, pensionsbolag och kapitalförvaltare. Enligt kommissionens förslag ska PEPP ha samma skattevillkor som befintliga nationella sparprodukter.  

Det ska vara möjligt att flytta sitt sparande från ett bolag till ett annat – även i ett annat land – till en i förväg fastställd avgift. Flytt ska enligt förslaget kunna ske vart femte år.

Innan kommissionens förslag om PEPP kan beslutas ska det debatteras i EU-parlamentet och av EU:s ministerråd. 

Här kan du ta del av Eiopas presentation av det nya förslaget!