Etikett: Skatterättsnämnden

HFD ändrar skatterättsnämndens beslut om pensionsrådgivning

Nej, vanlig rådgivning om arbetsgivarbetald pension ska inte betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom på torsdagen, där man ändrar på Skatterättsnämndens tidigare besked. Däremot betraktas mer omfattande pensionsplanering och privatekonomisk rådgivning som en skattepliktig förmån, enligt HFD.

Bakgrunden till målet är att det ställts en fråga till Skatterättsnämnden om pensionsvägledning som betalas av arbetsgivaren är en skattepliktig förmån. Det fall som beskrevs var att de anställda dels skulle få råd om pensionerna av en konsult, dels använda ett digitalt rådgivningssystem. Den första frågan som ställdes gällde om pensionsrådgivning enbart om arbetsgivarbetald pension skulle vara skattepliktig. Den andra frågan gällde om mer omfattande pensionsrådgivning, inklusive råd om allmän pension och privatekonomiska och familjerättsliga frågor, var skattepliktig.

Skatterättsnämnden beslutade i sitt förhandsbesked — till mångas överraskning och förtvivlan — att all pensionsrådgivning är skattepliktig om den betalas av arbetsgivaren.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har kommit med sin dom i målet.

I domen skriver HFD — med ändring av beslutet i Skatterättsnämnden — att pensionsrådgivning som enbart omfattar sådan pension som är utfäst av arbetsgivaren inte ska betraktas som en skattepliktig förmån.

Om det däremot handlar om en mer omfattande vägledning om pensioner ska det betraktas som en skattepliktig förmån, enligt domen i HFD.

Så här skriver domstolen när det gäller frågan om pensionsrådgivning som enbart pension som arbetsgivaren har utfäst:

— Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är denna rådgivning närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen och om vad de olika alternativ som denne har att ta ställning till innebär. Utfästelsen om pension är en del av anställningsavtalet och vad det ytterst handlar om är att den anställde ska förstå innehållet i detta avtal och vara medveten om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som regleras i det. Mot den bakgrunden kan vägledningen inte betraktas som en förmån för den anställde.

En av domarna i HFD anmälde skiljaktig mening, och ansåg att det inte fanns någon anledning att ändra Skatterättsnämndens bedömning.

Här kan du ta del av Högsta förvaltningsdomstolens dom.