Etikett: Hans Fryklund

Unionen kräver högre avsättning till tjänstepension i årets avtalsrörelse

Två företrädare för Unionen motiverar i en debattartikel – denna dag som har utropats till kollektivavtalets dag – varför Unionen kräver högre avsättningar till tjänstepension. 

De två Unionen-företrädarna – Karin Skånberg, regionchef och Hans Fryklund, ordförande vid Unionen Stockholm – skriver i artikeln på Dagens Arena bland annat att problemet med att vi riskerar att få alltför låga pensioner i framtiden kräver ett kollektivt och gemensamt ansvar. Därför vill Unionen säkerställa ökade avsättningar till tjänstepensionen.

”Mer pengar till tjänstepension är trygghet för alla medlemmar”, avslutar man sin debattartikel.

Här kan du läsa hela debattinlägget på Dagens Arena.