Etikett: unionen

PRI Ideell Förening beslutade om sänkt diskonteringsränta

PRI meddelar att styrelsen i PRI ideell förening har fattat beslut om att sänka diskonteringsräntan med 1 procentenhet till 3 procent. Beslutet gäller från den 1 januari nästa år. 

Det innebär att arbetsgivare som utfäst ålderspension enligt ITP 2, och som tryggat åtagandet i egen regi genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse, nu tvingas tillämpa den lägre diskonteringsräntan från den 1 januari nästa år.

Bakgrunden till beslutet är att företagens avkastning på totalt kapital under en längre period har haft en sjunkande utveckling. Föreningen menar nu att den nya nivån på diskonteringsräntan är väl avvägd för att säkerställa en för företagen långsiktigt hållbar och förutsägbar utveckling av PRI-skulden.

Parallellt med beslutet om den sänkta diskonteringsräntan har föreningen beslutat om justeringar av livslängdsantagandena och beräkningen av konsolideringsreserven.

PRI ideell förening är en förening som finns till för att — fristående från PRI Pensionsgaranti — fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi. Stiftare av föreningen är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna och utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. Ledamöter i styrelsen är för närvarande ordförande Michael Runnakko, oberoende, för Ledarna Marika Brynne och Thomas Eriksson, för Lantmännen Eva Fröberg, för Svenskt Näringsliv Hans Gidhagen, för Industriarbetsgivarna Per Hidesten, för Holmen Anders Jernhall och för Unionen Hans Norin och Martin Wästfelt.

Många vill jobba utomlands – få tänker på pensionen

30 procent av Sveriges unga tjänstemän planerar att jobba utomlands i framtiden. Men få av dem känner till hur det påverkar pension, föräldraförsäkring och andra socialförsäkringar. Det visar nya siffror från Unionen.

Enligt en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Unionen finns det ett stort intresse bland unga i Sverige av att jobba utomlands. USA det land flest vill jobba i, följt av Storbritannien och Australien.

Men kunskapen om vad det kan få för konsekvenser för pension och socialförsäkringar är låg. Av dem som funderar på utlandsarbete var det bara 10 procent som sa sig veta vad som händer med pensionen när man jobbar utomlands och 5–6 procent som svarade att de kände till vad som händer med olika socialförsäkringar.

– Dagens arbetsmarknad är global och allt fler drömmer om att bo och arbeta utomlands. Fler vill se världen och det är bra, men många får en chock när de kommer hem och upptäcker att de inte har samma rättigheter som andra på svensk arbetsmarknad, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

För att uppmärksamma fler på vad som händer när man arbetar utomlands, öppnar Unionen nästa vecka ett pop up-kontor i New York. Samtidigt lanseras ett digitalt pop up-kontor.

Bliwas premievolym ökar 300 Mkr efter nytt avtal med Unionen

Unionen har efter en upphandling valt Bliwa som ny försäkringsgivare för sina medlemsförsäkringar. Avtalet – som träder i kraft vid årsskiftet – är det största som tecknats på den svenska gruppförsärkingsmarknaden. Tack vare Unionen-avtalet ökar Bliwas premievolym med cirka 300 miljoner kronor.

De försäkringar det gäller är: livförsäkring, sjukförsäkring, sjukkapital, diagnosförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, familjeskydd, sjukvårdsförsäkring för Egna företagare samt seniorförsäkring.

Dessutom kommer alla Unionens medlemmar att kunna teckna sjukvårdsförsäkring.

Enligt Bliwa kommer bytet av leverantör att innebär att den försäkrade har kvar motsvarande skydd som tidigare, men med högre ersättningsnivåer, generösare hälsoregler, mer flexibla försäkringar och högre slutålder.

– Att Unionen valde Bliwa efter en omfattande upphandling visar att de värdesätter våra produkter och vårt sätt att arbeta. Som nischat gruppförsäkringsbolag kan vi gruppförsäkring bättre än de flesta och vi utvecklar gärna flexibla försäkringar i samverkan med våra kunder. Dessutom är vi kundägda vilket innebär att våra kunder har en hög grad av insyn och möjlighet att påverka, säger Johan Gunnarson, vice vd och chef för affärsverksamheten på Bliwa, i en presskommentar.

Bliwas kunder är medlemmar i ett tiotal organisationer och anställda i flera tusen företag. Samarbetet mellan Bliwa och Unionen sträcker sig tillbaka till 2005 då Unionen valde Bliwa för sin livförsäkring för arbetslösa medlemmar.

– Bliwa har vuxit med i snitt 20 procent per år sedan start 2003. Med denna affär skapar vi förutsättningar för ett fortsatt utvecklingsarbete, högre servicegrad och samtidigt lägre kostnader per försäkrad. Det gynnar samtliga Bliwas kunder, säger Johan Gunnarson.

Unionen kräver högre avsättning till tjänstepension i årets avtalsrörelse

Två företrädare för Unionen motiverar i en debattartikel – denna dag som har utropats till kollektivavtalets dag – varför Unionen kräver högre avsättningar till tjänstepension. 

De två Unionen-företrädarna – Karin Skånberg, regionchef och Hans Fryklund, ordförande vid Unionen Stockholm – skriver i artikeln på Dagens Arena bland annat att problemet med att vi riskerar att få alltför låga pensioner i framtiden kräver ett kollektivt och gemensamt ansvar. Därför vill Unionen säkerställa ökade avsättningar till tjänstepensionen.

”Mer pengar till tjänstepension är trygghet för alla medlemmar”, avslutar man sin debattartikel.

Här kan du läsa hela debattinlägget på Dagens Arena.  

Flexpension åt alla! Almega överens med facket om nytt avtal

Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen informerade i dag om att man har tecknat ett avtal om flexpension i tjänsteföretag. Samtidigt har man kommit överens om en rad andra avtalsändringar som träder i kraft den första november 2017.

Enligt Almega har man därmed undanröjt en långvarig konfliktfråga om flexpension.

– Det innebär att vi gemensamt lyckats lösa en svår konfliktfråga som under lång tid sett svårlöslig ut. Genom överenskommelsen kommer det bli enklare att anställa och bli anställd, beredskapsreglerna anpassas till ny teknik och parterna har tagit fram en vägledning som ska underlätta att rätt kompetens blir kvar vid neddragning. Vi kommer nu kunna rikta blicken framåt och fortsätta arbetet med att utveckla framtidens avtal. Just att utveckla kollektivavtalen är något våra medlemsföretag har högt upp på önskelistan, säger Anna-Karin Hatt, VD för Almega, i en presskommentar. 

– Äntligen! Nu har även medlemmarna inom Almega flexpension. Det är ett bra avtal för både anställda och arbetsgivare. Detta hade aldrig gått utan den kraft som Unionens medlemmar och förtroendevalda har visat tillsammans för att få flexpension till alla medlemmar, säger Unionens förbundsordförande Martin Linder i sin kommentar.

– Den stora vinsten är att pensionsvillkoren för våra ingenjörer i tjänsteföretagen nu förbättras genom förstärkta avsättningar och mer inflytande över hur och när de vill runda av sina arbetsliv. Samtidigt har många andra frågor för både fack och arbetsgivare har besvarats och lösts. Förhandlingarna som har pågått mellan parterna sedan i höstas har lett fram till en lösning som alla står bakom, säger Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörers förbundsordförande, i pressmeddelandet om det nya avtalet.

Bakgrunden till uppgörelsen är att Unionen och Sveriges Ingenjörer under våren 2016 varslade om strejk på flera avtalsområden i Almegas förbund för att få flexpension. Motsvarande lösning finns redan på andra delar av den privata arbetsmarknaden.

Konflikten bröt aldrig ut i och med att Arbetsdomstolen interimistiskt förklarade att en strejk var otillåten. Därmed slöts avtal utan flexpension i avtalsrörelsen 2016. Oenigheten kvarstod dock och under hösten och vintern har parterna arbetat intensivt och förhandlat fram en överenskommelse för att lösa frågan.

Uppgörelsen i stora drag mellan Almega och fackförbunden

  • Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
  • Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
  • Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
  • Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
  • Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
  • Förändrade regler om anställningsformer
  • Förändrade regler om beredskap
  • Ny förhandlingsordning vid rättstvister