Etikett: Heartpace

Söderberg & Partners investerar i HR-techbolaget Heartpace

Söderberg & Partners investerar i Heartpace – ett företag som erbjuder ett webbaserat stöd till företagsledning och chefer med ansvar för medarbetarsamtal och målstyrning. 

Investeringen sker i form av en aktieemission där Söderberg & Partners blir ägare till en del av bolaget. Heartpace blir i och med affären en del av Söderberg & Partners affärsområde S&P Compensation & Benefits Consulting, som etablerades i början av 2017 med inriktning på konsulttjänster, resursstöd och verktyg inom pensions- & försäkringsförmåner, kontroll av personalkostnader och anställningsbarhet.

Söderberg & Partners beskriver affären som att man breddar sitt erbjudande inom digitala tjänster för löne- och förmånshantering.

Enligt nyhetstjänsten Breakit betalar Söderberg & Partners 4 miljoner kronor för 30 procent av bolaget. 

– Vi vet att väl genomförda samtal ger ökat engagemang bland medarbetarna och det i sin tur är en av de viktigaste egenskaperna för att göra företag framgångsrika. Företag som är ledande i sin bransch visar sig nästan alltid ha mer engagerade medarbetare än sina konkurrenter säger Henrik Dannert, VD och en av grundarna av Heartpace, i en presskommentar.

För Söderberg & Partners är förvärvet ytterligare ett steg för att bredda sitt utbud av rådgivning och stödverktyg till kunder inom området pensioner, löner och förmåner.

– Heartpace har ett webbaserat system för arbetsgivare och chefer som passar in bland de tjänster vi erbjuder. Med Heartpace kommer vi kunna hjälpa företag från ax till limpa. Vi kan bistå med att utveckla en väl genomtänkt strategi, implementera den, och följa upp den. Allt för ofta fallerar en väl genomtänkt strategi i att det saknas bra verktyg för att realisera den på individnivå. Med de kompletta digitala tjänster vi nu kan erbjuda inom allt från pensioner, förmåner, performace management och löner kan vi verkligen möta våra kunders behov, säger Gustaf Rentzhog, VD och koncernchef för Söderberg & Partners.

Heartpace AB hade 2016 en omsättning på 17,8 (16,2) miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 0,1 (0,0) miljoner kronor. Bolaget har varit aktivt sedan 2004.