Etikett: Hiscox

Hiscox Europe Underwriting avvecklar sin filial i Stockholm

Hiscox Europe Underwriting Limited UK filial Sverige har avvecklat sin verksamhet i Sverige. Därför har Hiscox meddelat Finansinspektionen att filialen ska avregistreras.

Filialen i Sverige startade 2009. VD för filialen är i dag Patricia Vaz Baptista, CFO vid Hiscox Europe.

Sedan 2006 har Hiscoxkoncernen ytterligare en filial i Sverige. Denna filial, som har namnet Hiscox Insurance Company Ltd (England) Filial ska enligt registreringen sälja ”försäkringsprodukten ’Oversea 606’, en exklusiv försäkringsprodukt  för fysiska och juridiska personer som äger betydande värden i fast och lös egendom, såsom exklusiva bostäder, kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre, bestående av enstaka föremål och samlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.” VD för denna filial är Stéphane Flaquet, VD för Hiscox Europe. Det framgår dock inte av Hiscox koncernpresentation att man i dag har kvar någon aktiv verksamhet i Sverige.

Det kan understrykas att avvecklingen av Hiscox filial inte innebär att Hiscox upphör med verksamhet i Sverige. Hiscox kommer att fortsätta att vara verksamt genom gränsöverskridande verksamhet, bland annat i nära samarbete med Lloyd’s-coverholdern Brookfield Underwriting.

Hiscox har sitt huvudkontor på Bermuda, och är börsnoterat vid London Stock Exchange. Som Lloyd’s-underwriter fokuserar man på nischrisker, bland annat cyberrisker, satellitförsäkring och kidnappningsskydd. Hiscox-koncernen har i dag cirka 2 700 anställda i 14 länder.